Αστρουλάκης Νικόλαος

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Αστρουλάκης Νικόλαος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

The application of development Ethics to international Development - Η εφαρμογή της Ηθικής της Ανάπτυξης στην Διεθνή ανάπτυξη

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Μαραγκός Ιωάννης

Μέλη Επιτροπής :

(1) Μαραγκός Ιωάννης

(2) Μυλωνάκης Δημήτρης

(3) Fine Ben

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 16/07/2008

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 27/03/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

To αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η κατασκευή και τεκμηρίωση ενός πρωτότυπου μεθοδολογικού πλαισίου - σκοπών, μέσων και εφαρμοσμένων πολιτικών- πάνω στην θεώρηση της Ηθικής Ανάπτυξης (Development Ethics) και η εξέταση της εφαρμογής των αρχών του πλαισίου αυτού στη διεθνή ανάπτυξη. Για πρώτη φόρα στην διεθνή βιβλιογραφία, η θεώρηση της Ηθική Ανάπτυξης τοποθετείται και ερμηνεύεται επιστημολογικά στους τομείς της Πολιτικής Οικονομίας και της Ηθικής Φιλοσοφίας. Επιπλέον, η εφαρμοσμένη στόχευση του νέου παραδείγματος της Ηθικής Ανάπτυξης σε κρίσιμες επιμέρους γεω-πολιτικές και οικονομικές συνθήκες της διεθνής ανάπτυξης αποδεικνύει την ορθότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης.

Λέξεις κλειδιά

Ηθική Ανάπτυξη, Ηθική Φιλοσοφία, Πολιτική Οικονομία, Διεθνή Ανάπτυξη, DevelopmentEthics, MoralPhilosophy, PoliticalEconomy, InternationalDevelopment

 

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) John Marangos and Nikos Astroulakis(2010), "The Aristotelian Contribution to Development Ethics", Journal of Economic Issues, Volume 44, Number 2, pp551-558

2) Nikos Astroulakis and John Marangos, (2010), "The European Union Enlargement and Well-Being: a comparative approach" in Figart D. and J. Marangos, (eds) Living Standards and Social Well-Being, Routledge, (Chapter 7)

3) 16th EuroMeo Workshop on Alternative Economic Policy in Europe, Rethymno Greece. Paper: The Development Ethics Paradigm: Ethical Goals and Strategies for an Authentic Development

4) 1st International Conference of International Initiative for Promoting Political Economy co-organized by the Greek Scientific Association of Plitical Economy, Rethymno Greece. 1st Paper: The political economy and ethics development, 2nd paper: Basic income guarantee and the minimum income guarantee policies in the EU-15

5) International Conference of the Business&Economics Society International (B&ESI), Athens Greece. Paper: The development ethics Approach to International Development"

6) Association for Evolutionary Economics (AFEE) at the Allied Social Science Associations (ASSA) Meeting, Atlanta, GA. Paper: The Aristotelian Contribution to Development Ethics

7) Nikos Astroulakis, (2011), "The development Ethics Approach to International Development", International Journal of Development Issues, Volume 10, Issue 3, pp 214-232

8) John Marangos and Nikos Astroulakis, (2011), "The Development Ethics Perspective of a Good Society", in J. Marangos (ed), Alternative Perspectives of a Good Society, Palgrave (Chapter 5).

9) Aristidis Bitzenis, John Marangos, Vasileios A. Vlachos, Nikos Astroulakis, Antonis Tsitouras and Giorgos Meramveliotakis, (2011) "Competitiveness, Entrepreneurship and the Business Environment in Greece: Apsects from the EU South" in Modern Competitiveness in the 21st Century : Global Expiriences, edited by J.M. Baily, C. Chin-Loy, N. Karagiannis and Madjd-Sadjadi. Lanham, MD: Lexingtom Books )Rowman&Littlegield Publishing Group), (Chapter 14).

10) International Conference of International Business (ICIB), Thessaloniki, Greece. Paper: Ethics and International Political Economy: An International Development Ethics Paradigm.

11) Astroulakis Nikos, (2012), “Towards a Development Ethics Paradigm to International Development”, paper presented in the “Herakleitus II” Workshop, University of Crete, Heraklion, Dec 4-5, 2012.

9) Astroulakis Nikos, (2012), “Ethics and International Development: The Development Ethics Paradigm”, East-West Journal of Economic and Business, Vol. XVI – 2013, No 1, pp. 99-117.

10) Astroulakis Nikos (2012), “Ethical Development in a Social Economic Context: The Development Ethics Paradigm”, paper presented in the 14th World Congress of Social Economics, the Association for Social Economics, Glasgow-Scotland, UK, June 20-22, 2012

11) Astroulakis Nikos, (2012), “Towards a Development Ethics Paradigtm to International Development”, paper presented in the “Herakleitus II” Workshop, University of Crete, Heraklion, Dec 4-5, 2012.

12) Astroulakis Nikos, (forthcoming), “Challenging Mainstream Economics: A Development Ethics Paradigm”, Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economia.

13) Astroulakis Nikos, (forthcoming), “Towards a Development Ethics Paradigm to International Development”, Conferences Proceedings of the “Heracleitus II” Workshop, University of Crete.

14) Marangos John, Astroulakis Nikos and Dafnomili Maria, (2013), “Beyond US Neoliberalism and the Washington Consensus: The Challenge of Development Ethics for the USA”, in The US Economy and Neoliberalism, edited by N. Karagiannis, Z. Madjd-Sadjadi and Swapan Sen, Routledge: London and New York, pp. 56-71.

15) Astroulakis Nikos, (2013), “Ethics and International Development: The Development Ethics Paradigm”, East-West Journal of Economics and Business, Vol. XVI - 2013, No 1 (99-117).

16) Astroulakis Nikos, (2013), “The Development Ethics Alternative to Neoliberal Capitalism”, Conference Proceedings of the International Conference on International Business Thessaloniki, 17-19 May 2012, edited by Aristidis Bitzenis and Vasileios A. Vlachos, pp. 67-74.