Καυκαλάς Ιωσήφ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Καυκαλάς Ιωσήφ

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Essays in Expected Utility - Μελέτες στην Αναμενόμενη Χρησιμότητα: Αγροτική παραγωγή υπό διαφορετικά ενδεχόμενα αβεβαιότητας

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Τζουβελέκας Βαγγέλης

Μέλη Επιτροπής :

(1) ΤζουβελέκαςΒαγγέλης

(2) Chambers Robert

(3) Stefanou Spiro

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 02/04/2008

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 23/09/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Η διατριβή αυτή παρουσιάζει πώς η αβεβαιότητα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων, ειδικά σε όρους αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας. Εξετάζονται εναλλακτικές του υποδείγματος Αναμενόμενης Χρησιμότητας, με βάση την προσέγγιση των Υπο-συνθηκών Ενδεχομένων (State-contingent approach), που ακολουθείται για να παραχθούν αξιόπιστα μέτρα και μια νέα αναλυτική δομή του δείκτη παραγωγικότητας Malmquist. Εμπειρικά ακολουθείται η μη παραμετρική μεθοδολογία Data Envelopment Analysis (DEA) με εφαρμογή σε πραγματικά στοιχεία αγροτικής παραγωγής. Επίσης προτείνονται δύο νέα υποδείγματα, ένα για τη βελτίωση του υπολογισμού των συναρτήσεων αποστάσεως (distance functions) και ένα θεωρητικό υπόδειγμα λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα, με μία δημοσιευμένη εφαρμογή σε θέματα διαφθοράς και φοροδιαφυγής.

 

Λέξεις κλειδιά

παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα, αβεβαιοτητα, αγροτικη παραγωγη

productivity, efficiency, uncertainty, agriculture, Total Factor

Productivity (TFP), Data Envelopment Analysis (DEA)

 

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) Measuring Stochastic Agricultural Productivity, Ewepa 2009 - XI European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis, Πίζα- Ιταλίας

2) Stochastic Production Frontiers in the Event-specific Framework, Διεθνές Συνέδριο παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας NAPW 2010 - North American Productivity Workshop VI, Πανεπιστήμιο Rice,Χιούστον - ΗΠΑ

3) Incorporating heterogeneity into productivity and efficiency analysis, 12o διεθνές συνέδριο παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας Ewepa 2011 - XII European Workshop on Productivity Analysis, Βερόνα Ιταλίας