Καρακούλα Παρασκευή

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Καρακούλα Παρασκευή

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Ο ευάλωτος εξαρτημένος εαυτός: τρεις μελέτες για τον παθολογικό ναρκισσισμό και την εξάρτηση από ψυχοτρόπους ουσίες

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Τριλίβα Σοφία

Μέλη Επιτροπής :

(1) Τριλίβα Σοφία

(2) Κοκκέβη Άννα

(3) Χατήρα Καλλιόπη

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/09/2010

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας: 29/04/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Το αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην τάση κάποιων ατόμων να εξαρτώνται (από ουσίες, άτομα, συμπεριφορές), προκειμένου να αντεπεξέλθουν, και σε κάποια γνωρίσματα της προσωπικότητας που άπτονται του ναρκισσισμού. Έμφαση δίνεται τόσο στην αίσθηση μεγαλείου και επάρκειας εαυτού (μεγαλειώδης ναρκισσισμός) όσο και στην αίσθηση κενού, αναξιότητας και μη πληρότητας του εαυτού (ευάλωτος ναρκισσισμός). Το σχέδιο έρευνας περιλαμβάνει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, Rorschach Inkblot Test).

Λέξεις κλειδιά

Ναρκισσισμός, ουσιοεξάρτηση, ευάλωτος ναρκισσισμός, μεγαλειώδης ναρκισσισμός

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1. Καρακούλα, Π, Τριλίβα, Σ., Τσαούσης, Γ. (2012). Η ελληνική απόδοση του Ερωτηματολογίου Παθολογικού Ναρκισσισμού (Pathological Narcissism Inventory): Παραγοντική δομή και ψυχομετρικές ιδιότητες. Ανακοίνωση στο 17ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού. Αθήνα

2. Καρακούλα, Π. & Τριλίβα, Σ. (2012). Ναρκισσισμός και ουσιοεξάρτηση - μια μελέτη μικτών μεθόδων του μεγαλειώδους και ευάλωτου ναρκισσισμού: Η εξέλιξη της έρευνας. Ανακοίνωση στη Διημερίδα για την διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ – Πανεπιστημίου Κρήτης

3. Καρακούλα, Π., Τριλίβα, Σ. & Τσαούσης, Ι. (2013). Description of the basic psychometric Characteristics and the factor structure of the Greek version of the Pathological Narcissism Inventory (Περιγραφή των βασικών ψυχομετρικών χαρακτηριστικών και της παραγοντικής δομής της ελληνικής έκδοσης του Ερωτηματολογίου Παθολογικού Ναρκισσισμού). ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 20 (2), 160-175