Κασελίμης Δημήτριος

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κασελίμης Δημήτριος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Νευροανατομική βάση των διαταραχών του προφορικού λόγου και της ανάγνωσης στην Ελληνική γλώσσα

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Σίμος Παναγιώτης

Μέλη Επιτροπής :

(1) Σίμος Παναγιώτης

(2) Σιδερίδης Γεώργιος

(3) Καστελλάκης Ανδρέας

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 20/03/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 10/07/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, την ανάπτυξη γλωσσικών δοκιμασιών για την κλινική εκτίμηση ασθενών με νευρολογική βλάβη. Δεύτερον, τη διερεύνηση της νευροανατομικής βάσης των διαταραχών του προφορικού λόγου και της ανάγνωσης σε Έλληνες αφασικούς ασθενείς. Τελικός σκοπός είναι η διαμόρφωση μιας ευκρινέστερης εικόνα για τη φύση και τη βαρύτητα των γλωσσικών προβλημάτων στην αφασία και το πως αυτά αιτιολογούνται βάσει μιας περιγεγραμμένης βλάβης.

Λέξεις κλειδιά

αφασία, γλώσσα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κλινική νευροψυχολογία

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) Δ. Κασσελίμης, Κ. Πόταγας, Π. Σίμος, Σ. Χειμαριού, Κ. Βέμμος, Κ. Πετροπούλου & Ι. Ευδικιμήδης, Ρέουσα αφασία με νεολογισμούς μετά από εκτεταμένη βλάβη στο αριστερό ημισφαίριο: μελέτη περίπτωσης, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αθήνα, 2-5/6/2011.

2) Ε. Κουρτίδου, Κ. Πόταγας, Δ. Κασσελίμης & Ι. Ευδοκιμήδης, Πλήρης αφωνία μετά από ΑΕΕ στο δεξιό εγκεφαλικό ημισφαίριο: μελέτη περίπτωσης, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αθήνα, 2-5/6/2011.

3)  Δ. Κασσελίμης, Κ. Πόταγας, & Ι. Ευδοκιμήδης, Η διαταραχή της επανάληψης στους αφασικούς ασθενείς: γλωσσικό ή μνημονικό έλλειμμα; 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αθήνα, 2-5/6/2011

4) D. Kasselimis, S. Cheimariou, C. Potagas, P. Simos, I. Evdokimidis, H.A. Whitaker. Transectoral sensory aphasia after extensive left perisylvian lesion: a case of mixed dominance, Academy of Aphasia, Montreal, Canada. 16-18/10/2011

5) M. Varkanitsa, D. Kasselimis, C. Potagas, I. Evdokimidis & Judit Druks, Quantitive analysis of cennected speech in aphasia: insights from greek-speaking patients with fluent and non-fluent types of aphasia, Academy of aphasia, Montreal, 16-18/10/2011

6) D. Kasselimis, P. Simos & A. Mouzaki, The Boston naming Test adapted in Greek: age, gender and education effects, 2nd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance, Thessaloniki, Greece, 24-27/11/2011

7) D. Kasselimis, P. Simos & A. Mouzaki, Effects of demographic variables and health status on brief vocabulary measures in Greek, 2nd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance, Thessaloniki, Greece, 24-27/11/2011

8) D. Kasselimis, P. Simos,  C. Potagas, I. Evdokimidis, Comprehension of instructions in Greek: a variant of the Token test, 2nd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance, Thessaloniki, Greece, 24-27/11/2011

9) D. Kasselimis, P. Simos & A. Mouzaki, Effects of demographic variables on the Peabody Picture Vocabulary Test - Revised in Greek, 2nd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance, Thessaloniki, Greece, 24-27/11/2011

10) D. Kasselimis, C. Potagas, K. Vemmos, I. Evdokimidis, Testing repetition in aphasics: what exactly do we test? 5th International Congress on Brain & Behaviour, Thessaloniki, Greece, 3-6/11/2011

11) D. Kasselimis, C. Potagas, K. Petropoulou, I. Evdokimidis, Variations in speech output in Broca's aphasia: three clinical examples, 5th International Congress on Brain & Behaviour, Thessaloniki, Greece, 3-6/11/2011

12) Nidos A., Kasselimis D., Rentzos M., Alexakis T., Potagas.C.& Evdokimidis I., Screening for FTD in ALS: preliminary data from greek patients, 5th International Congress on Brain & Behaviour, Thessaloniki, Greece, 3-6/11/2011.

13) Δημήτριος Κασελίμης. Ρέουσα αφασία. Κλινικό σεμινάριο στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών «Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο: Ιδιότυποι Λόγοι». Αθήνα, 16

Φεβρουαρίου, 2012.

14) Δημήτριος Κασελίμης και Κωνσταντίνος Πόταγας. Αφασία Wernicke. Κλινικό σεμινάριο στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών «Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο:

Ιδιότυποι Λόγοι». Αθήνα, 29 Μαρτίου, 2012.

15) Δημήτριος Κασελίμης και Κωνσταντίνος Πόταγας. Αφασία και Μνήμη. Κλινικό σεμινάριο στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών «Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο:Ιδιότυποι Λόγοι». Αθήνα, 26 Απριλίου, 2012.

16) Panagiotis G. Simos, Georgios D. Sideridis, Dimitrios Kasselimis, & Angeliki Mouzaki.Reading fluency estimates of current intellectual function: Demographic factors and effects of type of stimuli. JINS.

17) Kasselimis D., Potagas C., Economou A., Kourtidou E., Evdokimidis I. (2012). Left brain damage and memory deficits: does aphasia play a role? Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 17, 74-76.

18) Maria Varkanitsa, Dimitrios Kasselimis, Constantin Potagas, Ioannis Evdokimidis, Hans van de Koot, Judit Druks. (2012). Is covert A’- movement available in agrammatic Broca’s aphasia? Evidence from scope ambiguity. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 17, 122-125.

19)Kasselimis D., Potagas C., Kourtidou E., and Evdokimidis I. (in press) Classification of the aphasias: Maybe it’s time for a change. Procedia - Social and Behavioral Sciences.

20) Varkanitsa M., Kasselimis D., Potagas C., Evdokimidis I., van de Koot H., Druks J. (in press). Processing of covert scope inversion in Broca’s aphasia. Procedia - Social and Behavioral Sciences.

21) Nidos A., Kasselimis D., Rentzos M., Alexakis T., Zalonis I., Simos A., Potagas C., Evdokimidis I., Woolley S.C. Cognitive functions in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Psychometric dimensions of a brief neuropsychological battery. The 8th International Conference on Frontotemporal Dementias. Manchester, UK. September 5-7, 2012.

22) Dimitrios Kasselimis, Ioannis Evdokimidis, Antonios Tavernarakis, and Constantin Potagas. On the clinical utility of aphasia classification. 4th Conference on Language Disorders in Greek. Patras, Greece. September 28-29, 2012.

23) Glikeria Tsentidou, Dimitrios Kasselimis, Dionysis Goutsos, Constantin Potagas, Sotiria Kyriazidou, Apostolia Ghika, and Ioannis Evdokimidis. The construction of the Greek Corpus of Normal Speech: A tool for assessing aphasic patients. 4th Conference on Language Disorders in Greek. Patras, Greece. September 28-29, 2012.

24) Νίντος Α., Κασελίμης Δ., Σίμος Π., Ρέντζος Μ., Αλεξάκης Θ., Ζαλώνης Ι., Πόταγας Κ., Ευδοκιμίδης Ι. & Woolley S. C. Ανίχνευση μετωπιαίας δυσλειτουργίας σε ασθενείς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση. 1o Συνέδριο Νευροψυχολογίας Τρίτης Ηλικίας. Θεσσαλονική, 18-20 Οκτωβρίου 2012.

25) Κυριαζίδου Σ., Κασελίμης Δ., Γκίκα Α., Κυρώζης Α., Νίντος Α., Ευδοκιμίδης Ι. & Πόταγας Κ. Μελέτη της αντίληψης της συναισθηματικής προσωδίας σε ασθενείς με Νόσο Πάρκινσον. 1o Συνέδριο Νευροψυχολογίας Τρίτης Ηλικίας. Θεσσαλονική, 18-20 Οκτωβρίου 2012.

26) Κασελίμης Δ., Νίντος Α., Τσεντίδου Γ., Γούτσος Δ., Κυριαζίδου Σ., Γκίκα Α., Πόταγας Κ., Ευδοκιμίδης Ι. Το Σώμα Κειμένων Φυσιολογικού Λόγου στην κλινική πράξη. 1o Συνέδριο Νευροψυχολογίας Τρίτης Ηλικίας. Θεσσαλονική, 18-20 Οκτωβρίου 2012.

27) D. S. Kasselimis, A. Nidos, M. Rentzos, T. Alexakis, M. Hatzopoulou, G. Tsentidou, C. Potagas, and I. Evdokimidis. Screening for FTD in Amyotrophic Lateral Sclerosis with ALS-CBS. First Interdisciplinary Congress “Psychiatry and related sciences”. Athens, Greece, November 29-December 2, 2012.

28) Ioannis Kokkonis, Dimitrios Kasselimis, Katerina Karli, Maria Vlassopoulou and Constantin Potagas. Self-help groups at Eginition: Communicating beyond words. First Interdisciplinary Congress “Psychiatry and related sciences”. Athens, Greece, November 29-December 2, 2012.

29) Dimitrios Kasselimis, Emmanouil Papastefanakis, and Panagiotis Simos. The Greek Autobiographical Memory Test: preliminary standardization. First Interdisciplinary Congress “Psychiatry and related sciences”. Athens, Greece, November 29 - December 2, 2012.

30) D. Kasselimis, E. Papastefanakis, T. Panou, and P. Simos. Development and standardization of two memory tests in Greek. First Interdisciplinary Congress “Psychiatry and related sciences”. Athens, Greece, November 29 - December 2, 2012.

31) Simos P.G., Sideridis G.D., Kasselimis D., and Mouzaki A. (2013). Reading fluency estimates of current intellectual function: Demographic factors and effects of type of print. Journal of International Neuropsychological Society, 19, 1-7.

32) Kasselimis D., Potagas C., Simos P., Economou A., and Evdokimidis I. (2013). Are memory deficits dependent on the presence of aphasia in left brain damaged patients? Neuropsychologia, 51, 1773— 1776.

33) Varkanitsa M., Kasselimis D., Potagas C., Evdokimidis I., Druks J., van de Koot H. Memory deficits & “asyntactic” comprehension in aphasia. 31st European Workshop on Cognitive Neuropsychology. Bressanone, Italy, January 21-25, 2013.