Κοσμάς Ελευθέριος

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοσμάς Ελευθέριος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Τεχνικές ενίσχυσης παραλληλισμού για μηχανισμούς αυτόματης εκτέλεσης σειριακού κώδικα σε περιβάλλοντα παραλληλισμού

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Φατούρου Παναγιώτα

Μέλη Επιτροπής :

(1) Φατούρου Παναγιώτα

(2) Μπίλας Άγγελος

(3) Νικολόπουλος Δημήτρης

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 20/10/2008

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 19/12/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 33.300

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές επεξεργαστών έχουν στραφεί στη σχεδίαση πολυπύρηνων αρχιτεκτονικών για την αύξηση της υπολογιστικής τους ισχύος. Για την πλήρη εκμετάλλευση αυτής της υπολογιστικής ισχύος από τις σύγχρονες εφαρμογές, είναι αναγκαίος ο προγραμματισμός τους με παράλληλο τρόπο. Όμως, είναι κοινά αποδεκτό πως ο παράλληλος προγραμματισμός είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή γίνεται ακόμα δυσκολότερη σε συστήματα που έχουν περιορισμένους πόρους και περιορισμένη ενεργειακή αυτονομία λειτουργίας. Η προτεινόμενη έρευνα στοχεύει στη θεωρητική μελέτη μηχανισμών παραλληλισμού που θα επιτρέπουν εύκολο παράλληλο προγραμματισμό και θα είνα αποδοτικά. Συγκεκριμένα,  η έρευνα αποσκοπεί στον καθορισμό των κατάλληλων θεωρητικών θεμελίων τα οποία θα επιτρέψουν την εις βάθος μελέτη τέτοιων μηχανισμών. Επίσης, αποσκοπεί στην παραγωγή νέων αποδοτικών αλγορίθμων ως προς το χρόνο, το χώρο ή/και την κατανάλωση ενέργειας.

Λέξεις κλειδιά

συγχρονισμός διεργασιών μέσω δοσοληψιών, παράλληλος προγραμματισμός, θεωρητικά μοντέλα, αλγόριθμοι, αποδοτικότητα

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) F. Ellen, P. Fatourou, E. Kosmas, A. Milani and C. Travers. Universal Constructions that ensure Disjoint-Access Parallelism and Wait-Freedom. ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC) 2012, Medeira, Portugal

2) Panagiota Fatourou, Eleni Kanellou, Eleftherios Kosmas, and M. Forhad Rabbi, "WFRTM: Wait-Free Readers Without Sacrificing Speculation of Writers", Presented in the 18th International Conference on Principles of Distributed Systems (OPODIS ’14), Cortina d’Ampezzo, Italy, December 2014

3) Hillel Avni, Shlomi Dolev, Panagiota Fatourou, and Eleftherios Kosmas, "Abort Free SemanticTM by Dependency Aware Scheduling of Transactional Instructions", in Proceedings of the 2014 International Conference on Networked Systems (NETYS ’14), Marrakech, Morocco, May 2014

4) Shlomi Dolev, Panagiota Fatourou and Eleftherios Kosmas, "Abort Free SemanticTM by Dependency Aware Scheduling of Transactional Instructions", 5th Workshop on the Theory of Transactional Memory (WTTM ’13), Jerusalem, Israel, October 2013

5) Faith Ellen, Panagiota Fatourou, Eleftherios Kosmas, Alessia Milani and Corentin Travers, "Timestamp-Ignoring Wait-Free Universal Constructions for Unbounded Data Structures", 5th Workshop on the Theory of Transactional Memory (WTTM ’13), Jerusalem, Israel, October 2013

6) Shlomi Dolev, Panagiota Fatourou, and Eleftherios Kosmas, "Abort Free SemanticTM by Dependency Aware Scheduling of Transactional Instructions", 8th Workshop on Transactional Computing (TRANSACT ‘13), Houston, TX, USA, March 2013