Βακιρτζή Σοφία

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

TMHMA ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Βακιρτζή Σοφία

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Η νηματουργία στο Αιγαίο κατά την εποχή του Χαλκού

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Τζαχίλη Ίρις

Μέλη Επιτροπής :

(1) Τζαχίλη Ίρις

(2) Τουρναβίτου Ιφιγένεια

(3) Militello Pietro

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 22/10/2008

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 23/09/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Αντικείμενο της έρευνας είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και της οργάνωσης της νηματουργίας στις νησιωτικές κοινότητες του Αιγαίου κατά την Πρώιμη, Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού διαμέσου της μελέτης των υλικών καταλοίπων του νηματουργικού εξοπλισμού. Πυρήνας της έρευνας είναι η ανάλυση και η σύγκριση χαρακτηριστικών συνόλων σφονδυλιών αδραχτιού από σημαντικούς οικισμούς και νεκροταφεία των νησιών του Αιγαίου.

Λέξεις κλειδιά

Νηματουργία, σφονδύλια, τεχνολογία, Εποχή του Χαλκού, Αιγαίο, νησιά

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) Βακιρτζή, Σοφία 2013: Νηματουργικές δραστηριότητες στη Σκάλα Σωτήρος Θάσου. Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις. "Το αρχαιολογικό έργο στη Mακεδονία και τη Θράκη κατά το 2009” (ΑΕΜΘ) 23, Θεσσαλονίκη : 451-455.

2) Vakirtzi, S. 2012. Akr 8794 : A miniature Artifact from Akrotiri , Thera, and the “Whorl or Bead” Question in Light of New Textile Evidence, στο Nosch, M.L. and Laffineur, R. (eds.) Kosmos. Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 13th International Aegean Conference, University of Copenhagen, Danish National Research Foundation's Centre for Textile Research, 21-26 April 2010, Leuven – Liege : 215-218.

3) Vakirtzi, S. 2012. The decorated spindle whorls from Akrotiri, Thera, in A.Papadopoulos and J. Kelder (eds.), Talanta. Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society, Vol. XLIV (2012) 2013 : Recent Research and Perspectives on the Late Bronze Age Eastern Mediterranean, pp.227-244.

4) Βακιρτζή, Σ. 2013. Ανιχνεύοντας τις τεχνικές της προϊστορικής νηματουργίας : αρχαιολογική μαρτυρία, εθνογραφία και πειραματική εφαρμογή. Αράχνη, Τεύχος 4, Εκδόσεις Τα Πράγματα, 2013:50-63.

5) Vakirtzi, S., Koukouli-Chryssanthaki, C. and Papadopoulos, S. 2014. Spindle Whorls From Two Prehistoric Settlements on Thassos, North Aegean, στο Harlow, M., Michel, C. and Nosch, M.L. (eds.), Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress, Ancient Textile Series Vol. 18, Oxbow Books : 43-56.

6) Βακιρτζή Σοφία, “Η Νηματουργία στα Νησιά του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού: η μεθοδολογία μελέτης”. Ανακοίνωση στην Διημερίδα του Ηράκλειτου ΙΙ, Ηράκλειο 4-5/12/2012.

7) Papadopoulos, S., Palli, O., Vakirtzi, S. and Psathi, E. υπό έκδοση. Aghios Ioannis, Thassos : The Economy of a small coastal site dated to the second half of the Fourth Millennium B.C., στο International Conference, Communities in Transition : The Circum-Aegean Later Neolithic Stages (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), Athens, June 7 to 9 2013 (υπό έκδοση).