Μπόλπαση Βασιλική

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Μπόλπαση Βασιλική

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Λέιζερ υλικών κυμάτων εξαιρετικά μεγάλης ροής που προκύπτουν από μία άκρως ευέλικτη Loffe-Pritchard μαγνητική παγίδα

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Ρακιτζής Θεόδωρος-Πέτρος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Ρακιτζής Θεόδωρος-Πέτρος

(2) Wolf von Klitzing

(3) Χαραλαμπίδης Δημήτρης

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 12/03/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 03/04/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μια καινούρια μέθοδος παραγωγής ατομικών λέιζερ από συμπυκνώματα Bose-Einstein, με την οποία παρατηρούμε ροές 7 φορές μεγαλύτερες σε σχέση με ότι είχε παρατηρηθεί ως τώρα, καταργώντας το φυσικό όριο που θέτουν οι παραδοσιακές μέθοδοι. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, όλα τα άτομα του συμπυκνώματος μεταφέρονται αδιαβατικά στη δέσμη του ατομικού λέιζερ χρησιμοποιώντας ισχυρή rf ακτινοβολία, και όχι ασθενή όπως γινόταν ως τώρα. Σημαντικό σημείο της εργασίας αποτελεί η κατασκευή πρωτότυπης μαγνητικής παγίδας τύπου! Ioffe- Pritchard που, για δεδομένη ηλεκτρική ισχύ, παράγει πολύ μεγαλύτερες κλίσεις πεδίων σε σχέση με μια κλασική παγίδα Ioffe-Pritchard με αποτέλεσμα να μπορούμε να παραγουμε συμπυκνώματα Bose-Einstein μεγάλου αριθμού ατόμων

 

Λέξεις κλειδιά

Bose-EinsteinCondensates (BEC), κύματα ύλης, atomlasers, συμφωνία

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  V. Bolpasi & W. von Klitzing, "Double-pass tapered amplifier diode laser with an output power of 1W for an injection power of only 200μ΅, Rev.Sci.Instr. 81, 113108 (2010)

2)  W. vonKlitzing, Β. Μπόλπαση "Βελτίωση της ενίσχυσης δέσμης λέιζερ μέσω διπλής διέλευσης της δέσμης από τον ενισχυτή, Δίπλωμα ευρεσθτεχνίας. Αρ. αιτησης: 20100100687

3)  M. Pappa, P.C. Condylis, G.O. Konstantinidis, V. Bolpasi, A. Lazoudis, O. Morizot, D. Sahagun, M. Baker & W. von Klitzing. "Ultra-sensitive atom imagimg for matter-wave optics", New J. Phys. 13, 115012 (2011)

4) V. Bolpasi, J. Grucker, M. Morrissey and W. von Klitzing, "Gradient-Cancelling Ioffe-Pritchard trap for Bose-Einstein Condensation experiments", J. Phys. B 45, 235301 (2012)

5) D. Sahagun, V. Bolpasi and W. von Klitzing, "A simple and highly reliable laser system with microwave generated repumping light for cold atom experiments", Opt. Comm. 290, 110-114 (2013)

6) V. Bolpasi, N. K. Efremidis, M. J. Morrissey, P. Condylis, D. Sahagun, M. Baker and W. von Klitzing "An ultra-bright atom laser", New J. Phys. 16, 033036 (2014)

7) "Λέιζερ υλικών κυμάτων εξαιρετικά μεγάλης ροής που προκύπτουν από μια άκρως ευέλικτη Ioffe-Pritchard μαγνητική παγίδα”, Διδακτορική διατριβή, Απρίλιος 2014