Μπουγάς Λυκούργος

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Μπουγάς Λυκούργος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Κατασκευή πολωσίμετρου μεγάλης ευαισθησίας με χρήση οπτικής κοιλότητας συντονισμού και διαδικασιών αντοστροφής σήματος: Εφαρμογή σε φαινόμενα παραβίασης της Ομοτιμίας σε ατομικά συστήματα και σε μετρήσεις χειρομορφίας μορίων

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Ρακιτζής Θεόδωρος-Πέτρος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Ρακιτζής Θεόδωρος-Πέτρος

(2) Χαραλαμπίδης Δημήτρης

(3) Wolf von Klitzing

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 09/08/2008

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 11/12/2013

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

πολωσίμετρο, οπτική κοιλότητα συντονισμού

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1.  L. Bougas , G.E. Katsoprinakis, W. Von Klitzing, J. Sapirstein, and T.P. Rakitzis Physical Review Letters 108, 210801 (2012)

2.  Παρουσίαση πόστερ στη Διημερίδα του Ηράκλειου 2012: “Cavity-Enhanced Parity-Nonconserving Optical Rotation in Metastable Xe and Hg”

3. Calculation of parity-nonconserving optical rotation in iodine at 1315 nm G. E. Katsoprinakis, L. Bougas, T. P. Rakitzis, V. A. Dzuba and V. V. Flambaum, Physical Review A 87, 040101(R) (2013)

4. A Cavity-Enhanced Polarimeter with Signal Reversals: Towards Atomic Parity Violation in Hg, Xe and I. Παρουσίαση Poster στο ICOLS (International Conference on Laser Spectroscopy) 2013 που πραγματοποιήθηκε στο Berkeley, CA.

5. Chiral Cavity-Ring Down: Absolute Measurements of Optical Rotation in Gases and Liquids with Signal Reversals. Ομιλία στο 68th Meeting of the International Symposium on Molecular Spectroscopy 2013 που πραγματοποιήθηκε στο Columbus, OH.

6. Μπουγάς Λυκούργος, « Κατασκευή πολωσιμέτρου υψηλής ευαισθησίας με χρήση οπτικής κοιλότητας συντονισμού και διαδικασιών αντιστροφής σήματος: Εφαρμογή σε φαινόμενα παραβίασης της Ομοτιμίας σε ατομικά συστήματα και σε μετρήσεις χειρομορφίας μορίων.», Διδακτορική Διατριβή, Δεκέμβριος 2013.