Ιατράκης Ιωάννης

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ιατράκης Ιωάννης

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Ολογραφία και η δομή φάσεων των βαρυτικών θεωριών

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Κυρίτσης Ηλίας

Μέλη Επιτροπής :

(1) Κυρίτσης Ηλίας

(2) Τσάμης Νικόλαος

(3) Πέτκου Αναστάσιος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 08/09/2008

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 30/08/2013

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αφορά την μελέτη

ισχυρά συζευγμένων συστημάτων κβαντικών θεωρίων πεδίου. Ειδικότερα,

ενδιαφερόμαστε για την ανάλυση του μεσονικού τομέα της κβαντικης

χρωμοδυναμικής (QCD) χρησιμοποιώντας την ολογραφική αρχή. Μελετάμε

λοιπόν ένα φαινομενολογικό ολογραφικό μοντέλο το οποίο περιγάφει το

αυθόρμητο σπάσιμο της chiral συμμετρίας στην QCD, το φάσμα των μαζών

και τις σταθερές διάσπασης μεσονίων, τις κβαντικές ανωμαλίες της

θεωρίας και άλλα φαινόμενα του μεσονικού τομέα των ισχυρών

αλληπιδράσεων που εμφανίζονται σε χαμηλες ενέργειες.

 

Λέξεις κλειδιά

AdS/CFT, QCD, chiral symmetry breaking

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)   I. Iatrakis, E. Kiritsis, "Vector-axial vector correlators in weak electric field and the holographic dynamics of the chiral condensate" CCTP-2011/28, e-Print: arXiv:1109.1282 [hep-ph]

2)  Ομιλία με τίτλο: "Ολογραφική δυναμική του chiral condensate και η συνάρτηση συσχετισμού του διανυσματικού και ψευδοδιανυσματικού ρεύματος παρουσία ασθενούς ηλεκτρικού πεδίου", Πανεπιστήμιο Κρήτης 6/03/2012, Πανεπιστήμιο Southampton 21-25/05/2012

3)  V-QCDQ: Spectra, the dilaton and the S-parameter. Daniel Arean, Ioannis Iatrakis, Matti Jarvinen, Elias Kiritsis, Nov. 2012, 11pp. CCTP-2012-19, e-Print:arXiv:1211.6125 [hep-ph]

4)  The Chern-Simons diffusion rate in Improved Holographic QCD. Umut Gursoy, Ioannis Iatrakis, Elias Kiritsis, Francesco Nitti, Andy O'Bannon, Dec.2012, 31pp. CCTP-201220, DAMTP-2012-75, ITP-UU-12-45, SPIN-12-42, e-Print:arXiv:1212.3894 [hep-ph]

5)  Ομιλία με τίτλο “Ολογραφία και ο μεσονικός τομέας της QCD” στην Διημερίδα του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ, 4-5/12/2012

6) Δημοσίευση από τα πρακτικά του συνεδρίου Summer School and Workshop on the Standar Model and Beyond : 12th Hellenic School and Workshops on Elementary Particle Physics and Gravity. (CORFU2012-SM). Στο συνέδριο παρπυσιάστηκε η δουλειά μας από τον Daniel Arean. Η δημοσίευση είναι: The spectrum of (h)QCD in the Veneziano limit, Daniel Arean, Ioannis Iatrakis, Matti Jarvinen, Contribution to the XVIII Workshop on String Theory (Corfu, September 2012).

7) Ομιλία στο διεθνές συνέδριο: 7th Crete Regional Meeting on String Theory. Με τίτλο: The Chern-Simons diffussion constant in Improves Holographic QCD.