Τσερεβελάκης Γεώργιος

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τσερεβελάκης Γεώργιος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Ανάπτυξη και εξέταση διαγνωστικών και επεμβατικών τεχνικών μη γραμμικής οπτικής σε βιολογικά δείγματα με τη χρήση υπέρστενων παλμών λέιζερ

Επιβλέποντες

Μέλη Επιτροπής :

(1) Φωτάκης Κωνσταντίνος

(2) Άγγλος Δημήτριος

(3) Ταβερναράκης Νεκτάριος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 12/03/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 11/04/2013

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

τεχνικές νευροχειρουργικής, υπέστενοι παλμοί λέιζερ

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  Tserevelakis G.J., Filippidis G., Krmpot A.J., Vlachos M., Fotakis C. & Tavernarakis N. (2010) Imaging Caenorhabditis elegans embryogenesis by Third-Harmonic Generation microscopy. Micron, 41:444-447

2)  Aviles-Espinosa R., Tserevelakis G.J., C.O. Santos S.I., Filippidus G., Krmpot A.J., Vlachos M., Tavernarakis N., Brodschelm A., Kaenders W., Artigas D. & Loza-Alvarez P. (2010) Cell division stage in C. elegans imaged using third harmonic generation microscopy. In Biomedical Optics, OSA Technical Digest (Optical Society of Americe, 2010)

3)  Tserevelakis G.J., Filippidis G., Megalou E., Fotrakis C. & Tavernarakis N. (2011) Cell tracking studies in live Caenorhabditis elegans embryos via Third Harmonic Generation imaging microscopy measurements. Journal of Biomedical Optics, DOI:10.1117/1.3569615

4)  Kyvelidou C., Tserevelakis G.J., Filippidis G., Ranella A., Kleovoulou A., Fotakis C. & Athanasakis I. (2011) Following the course of pre-implantation embryo patterning by non-linear microscopy. JournalofStructuralBiology, DOI:10.1016/j.jsb.2011.09.007

5)  Κ. Φωτάκης, Α. Ρανέλλα, Γ. Φιλιππίδης, Γ. Τσερεβελάκης, Ε. Αθανασακη, Χ. Κυβελίδου "Χρήση μη-γραμμικών απεικονιστικών τεχνικών για την αξιολόγηση της ποιότητας εμβρύων προεμφυτευτικού σταδίου και την προώθηση επιτυχούς εγκυμοσύνης", Αρ. αίτησης: 20110100030

6)  Selimis, A., Tserevelakis, G.J., Kogou, S., Pouli, P., Filippidis, G., Sapogova, N., Bityurin, N., Fotakis, C. Nonlinear microscopy techniques for assessing the UV laser polymer interactions (2012) Optics Express, 20 (4), pp. 3990-3996