Αλεξοπούλου Ιωάννα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Αλεξοπούλου Ιωάννα

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Σύνθεση πολύπλοκων σκελετών φυσικών προϊόντων μέσω φωτοξείδωσης απλών φουρανίων

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος

(2) Στρατάκης Εμμανουήλ

(3) Βουρλούμης Διονύσιος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 07/12/2010

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 16/09/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

Διεγερμένο μοριακό οξυγόνο, φυσικά προϊόντα, ντόμινο αντιδράσεις, οξείδωση φουρανίων, βιώσιμη χημεία

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) Montagnon, T.; Noutsias, D.; Alexopoulou, I.; Tofi M.; Vassilikogiannakis G. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 2031-2039. "Green oxidations of furans—initiated by molecular oxygen—that give key natural product motifs"

2) Kalaitzakis, D.; Montagnon, T.; Alexopoulou I.; Vassilikogiannakis G. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 8868-8871. "A Versatile Synthesis of Meyers' Bicyclic Lactams from Furans: Singlet-Oxygen-Initiated Reaction Cascade"

3) Kalaitzakis, D.; Triantafyllakis, M.; Alexopoulou, I.; Sofiadis M.; Vassilikogiannakis G. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 13201- 13205. "Singlet Oxygen-Initiated One Pot Transformation of Simple Furans into 4-Hydroxy-2-cyclopentenones in Water"

4) Kalaitzakis, D.; Montagnon, T.; Alexopoulou, I.; Vassilikogiannakis, G. International Conference on Chemistry for Health, Athens, Greece, September 9 – 14, 2012. "Advancing the green chemistry of singlet oxygen and applying it to synthetic challenges"

5) Kalaitzakis D.; Montagnon, T.; Alexopoulou, I.; Vassilikogiannakis G. 18th European Symposium on Organic Chemistry (ESOC-2013), Marseille France, July 7 – 12, 2013. "The singlet oxygen strategy: Sustainable oxidation procedures for applications in the synthesis of Meyers' bicyclic lactams"

6) Kalaitzakis, D.; Triantafyllakis, M.; Alexopoulou, I.; Sofiadis M.; Vassilikogiannakis G. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 13201–13205. "One-Pot Transformation of Simple Furans into 4-Hydroxy-2-cyclopentenones in Water"