Ορφανάκης Ανδρέας

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ορφανάκης Ανδρέας

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Χημεία και φωτοχημεία νανοδομών του άνθρακα βασισμένων σε φουλερένια και ετεροφουλερένια

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Ορφανόπουλος Μιχαήλ

Μέλη Επιτροπής :

(1) Ορφανόπουλος Μιχαήλ

(2) Στρατάκης Εμμανουήλ

(3) Πρασίδης Κοσμάς

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 10/02/2011

Εκτιμώμενη Λήξη Διδακτορικής Έρευνας : 09/02/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 36 * 1.250 = 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

Χημεία, Φωτοχημεία, Νανοδομές άνθρακα, Φουλερένια. Ετεροφουλερένια

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1. Manolis D. Tzirakis, Mariza N. Alberti, Andreas Orfanakis, Leanne C. Nye, Thomas Drewello, Michael Orfanopoulos ‘’One-step synthesis of Fullerene Hydride C60H2 via hydrolysis of acylated fullerenes’’, European Symposium of Organic Chemistry ( ESOC-17 )  July 10-15, 2011, Chersonisos Crete, Greece.

2. Manolis D. Tzirakis, Mariza N. Alberti, Andreas Orfanakis, Leanne C. Nye, Thomas Drewello, Michael Orfanopoulos ‘’One-step synthesis of Fullerene Hydride C60H2 via hydrolysis of acylated fullerenes’’, 17ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Χημείας, 15-18 Ιουλίου, Ηράκλειο Κρήτης.