Γεωργιλαδάκη Σοφία

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Γεωργιλαδάκη Σοφία

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Σύνθεση και Μελέτη Δομής –Δραστικότητας Παραγώγων του Costic acid Κατά της Δράσης της V. Destructor στην Ευρωπαϊκή Μέλισσα Α. Mellifera

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Κατερινόπουλος Χαράλαμπος

Μέλη Επιτροπής : 

(1) Κατερινόπουλος Χαράλαμπος

(2) Παπαχατζής Δημήτριος

(3) Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 08/02/2011

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 16/10/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Στην επιστημονική αυτή εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός, η σύνθεση και οι μελέτες βιολογικής δραστικότητας μίας σειράς αναλόγων του κοστικού οξέος. Το κοστικό οξύ είναι ένα σεσκιτερπενικό μονοκαρβοξυλικό οξύ το οποίο έχει απομονωθεί από το φυτό Dittrichia Viscosa, γνωστό στον τοπικό πληθυσμό με την κοινή ονομασία Ακονιζά. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το κοστικό οξύ δρα ως ακαρεοκτόνο κατά του παρασίτου της μέλισσας που ονομάζεται Varroa Destructor. Σε μία προσπάθεια σύνθεσης αναλόγων του κοστικού οξέος με δραστικότητα μεγαλύτερη αυτής της μητρική ένωσης και σε συνδυασμό με την πληροφορία ότι υπάρχουν διοξέα όπως το οξαλικό οξύ, έχουν ακαρεοκτόνο δραση κατά της V. destructor, σχεδιάστηκαν, συντέθηκαν και μελετήθηκαν παράγωγα τα οποία εμπεριέχουν το βασικό δεκαλινικό σκελετό του κοστικού οξέος συνδεδεμένο με δικαρβοξυλικές πλευρικές αλυσίδες. Η πρώτη συνθετική προσέγγιση επικεντρώθηκε στην σύνθεση παραγώγων του μηλονικού οξέος με χρήση της μεθοδολογίας της μηλονικής σύνθεσης. Οι συνθετικές πορείες που επιλέχθηκαν με αρχικές ουσίες την β-τετραλόνη ή την τετραλόνη δεν υπήρξαν ιδιαίτερα επιτυχείς, δίνοντας είτε σειρά παραπροϊόντων είτε τα επιθυμητά ανάλογα σε πολύ μικρά ποσοστά. Η δεύτερη συνθετική προσέγγιση περιέλαβε τη σύνθεση παραγώγων του σουκινικού οξέος το οποίο συνδέθηκε με το δεκαλινικό σκελετό με συνθήκες της αντίδρασης Stobbe. Η μεθοδολογία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής δίνοντας μία σειρά αναλόγων και καταλήγοντας στην παρασκευή του προϊόντος 1 ( 2-[(2R,4aR,8aR)-4a-μέθυλοδεκαϋδρο-2-ναφθαλένυλο]βουτανοδιοϊκό οξύ, όπου επιτεύχθηκε η επιθυμητή εναντιοεκλεκτικότητα στη σύνθεση και των τριών στερεογονικών κέντρων του δεκαλινικού σκελετού του μορίου. Για τον προσδιορισμό του φαμακοφόρου τμήματος του κοστικού οξέος, τα ανάλογα που συντέθηκαν μελετήθηκαν για την ακαρεοκτόνο δράση τους κατά της V. destructor. Τα αποτελέσματα αναλύονται με όρους μελέτης σχέσεων δομής δραστικότητας των αναλόγων αυτών.

Λέξεις κλειδιά

Costicacid,  V. Destructor, Ευρωπαϊκή Μέλισσα Α. Mellifera

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) S. Georgiladaki, M. Stefanakis, G. Tsikalas, H. E. Katerinopoulos, Isolation and Identification of Component with Antioxidant Activity from the Leaves of Defferent Suvspecies of Olea Europaea, 17th European Symposium on Organic Chemistry (ESOC 2011), Hersonissos, Crete, Greece, 10-15/07/2011

2) S. Georgiladaki, M. Stefanakis, G. Tsikalas, H. E. Katerinopoulos, Isolation of Antioxidants from the Leaves of Defferent Suvspecies of Olea Europaea, Trends in natural products Research: A Phytochemical Society of Eurpe Young Scientists' Meeting, Kolymbari, Crete, Greece, 12-15/69/2011

3) Σοφία Α. Γεωργιλαδάκη , Χαράλαμπος Ε. Κατερινόπουλος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΩΣ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΡΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Varroa Destructor. Ηράκλειτος, Διημερίδα Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, 4-5/12/2012