Φλαμουράκης Ανδρέας

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Φλαμουράκης Ανδρέας

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Συμπλόκων Ενώσεων του Μαγγανίου: Μελέτη Μαγνητικών και Οπτικών Ιδιοτήτων

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Μήλιος Κωνσταντίνος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Μήλιος Κωνσταντίνος

(2) Κουτσολέλος Αθανάσιος

(3) Ραπτοπούλου Αικατερίνη

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 24/05/2011

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής: 31/10/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Την τελευταία δεκαετία η σύνθεση πολυπυρηνικών συμπλόκων του Mnπου παρουσιάζουν το φαινόμενο της Μαγνήτισης Μοναδικού Μορίου (ΜΜΜ)αποτελεί έναν από τους κύριους ερευνητικούς στόχους πολλών επιστημονικών ομάδων παγκοσμίως και αυτό εξαιτίας των εφαρμογών που βρίσκουν τέτοιες ενώσεις.Βασιζόμενοι στη μέχρι τώρα εμπειρία μας αποσκοπούμε στη διερεύνηση συστημάτων που θα μας οδηγήσουν σε νέες κατευθύνσεις του Μοριακού Μαγνητισμού, καθώς και στη σύνθεση υλικών με πρωτοποριακές ιδιότητες και εφαρμογές. Στόχοι μας λοιπόν είναι η σύνθεση νέων ΜΜΜ του μαγγανίου,η σύνθεση και χαρακτηρισμός Μοριακών Χειρόμορφων Μαγνητών (ΜΧΜ) και “υβριδικών” βιοανόργανωνφωτο-μαγνητών του μαγγανίου, για τρεις σημαντικούς κατά εμάς λόγους: i) τέτοια πεδία είναι “παρθένα” από ερευνητικής άποψης, ii) υλικά που συνδυάζουν παραπάνω από μια φυσικές ιδιότητες έχουν τεράστιο τεχνολογικό ενδιαφέρον, και iii) πιστεύουμε ότι είμαστε ικανοί να πετύχουμε τους στόχους μας λόγω της ήδη υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας σε παρεμφερή ερευνητικά πεδία.

Λέξεις κλειδιά

μαγγάνιο, σύμπλοκα ενώσεων, μαγγανικές ιδιότητες, φωτο-μαγγανικές ιδιότητες

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) Andreas. G. Flamourakis, Demitrios Tzimopoulos, Milosz Siczek, Tadeusz Lis, James R. O' Brien, Periklis D. Akrivos and Constantinos J. Milios, "A new oxime ligand in manganese chemistry: a [Mn8] and a [Mn6] cage from the use of 2-dihydroxy-2-phenylacetamidine", Dalton Tans., 40, 11371, 2011.

2) Dimitris A. Kalofolias, Andreas G. Flamourakis, Milosz Siczek, Tadeusz Lis and Constantinos J. Milios, “A bulky oxime for the synthesis of Mn(III) clusters”, J. Coord. Chem., 68, 3472, 2015.

3) Andreas G. Flamourakis, Dimitris A. Kalofolias, Milosz Siczek, Tadeusz Lis, Euan K. Brechin and Constantinos J. Milios, “New members of the [Mn6/oxime] family and novel analogues with converging [Mn3] planes”, υποβλήθηκε για δημοσίευση.

4) Ομιλία (Προφορική Παρουσίαση)  σε Διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 4 – 5 Δεκεμβρίου 2012, Ηράκλειο, στα πλαίσια του προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω της  Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας”, με τίτλο «Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων πολυπυρηνικών συμπλόκων Μαγνήτη Μοναδικού Μορίου του Mn».