Φαληρέας Παναγιώτης

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Φαληρέας Παναγιώτης

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Αποκρίσιμες Πολυμερκές Ψύκτρες για την Ανάπτυξη Επιφανειών για Βιοϊατρικές Εφαρμογές

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Βαμβακάκη Μαρία

Μέλη Επιτροπής :

(1) Βαμβακάκη Μαρία

(2) Φυτάς Γεώργιος

(3) Loppinet Benoit

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 30/06/2011

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 05/10/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Λέξειςκλειδιά

Responsive Polymer Brushes, Biomedical Applications

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  Συμμετοχή με poster σε Διεθνές Συνέδριο: "The Polymer Conference" July 9th-12th Warwick 2012, UK

2)  Συμμετοχή με αναρτημένη εργασία σε Συνέδριο: “9th HELLENIC POLYMER SOCIETY CONFERENCE”, CERTH, Thessaloniki, Greece, 29 Nov - 1 Dec, 2012

3) Participation with poster at universal conference “IUPAC 10th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering” August 18th - 22nd 2013 Durham, UK

4) Participation with poster at universal conference “International Soft Matter conference” September 15th- 19 th 2013 Rome, Italy