Μανιαδάκη Αριστέα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Μανιαδάκη Αριστέα

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Υδρογόνο σε νανοδομημένα υλικά με βάση τον άνθρακα – θεωρητική και υπολογιστική μελέτη

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Κοπιδάκης Γεώργιος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Κοπιδάκης Γεώργιος

(2) Ανδριώτης Αντώνιος

(3) Ρεμεδιάκης Ιωάννης

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 16/02/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 30/10/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

υδρογόνο, νανοδομημένα υλικά

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  Σύντομη παρουσίαση και poster με τίτλο: “Computational Study of Carbonbased Nanostructured Materials” στο “International Conference on Advanced Materials Modeling”, 14-16/06/2012, Nantes, France

2)  Poster με τίτλο: "Computational Study of Carbon-based Nanostructured Materials." στο XI International Conference on Nanostructured Materials, 26-31.08.2012, Ρόδος

3)  Poster με τίτλο: "Computational Study of Carbon-based Nanostructured Materials." στο Meeting: “Metal nanoparticles for advanced materials: From theory to practice”, 01-03.10.2012, Ηράκλειο

4)  Poster με τίτλο: “Computational characterization of diamond nanocrystals in amorphous carbon” στην Διημερίδα του προγράμματος Ηράκλειτος, 04-05.12.2012, Ηράκλειο