Γερμάνης Σάββας

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Γερμάνης Σάββας

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Φωτονικές διατάξεις πιεζοηλεκτρικών κβαντικών τελειών

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Πελεκάνος Νικόλαος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Πελεκάνος Νικόλαος

(2) Σαββίδης Παύλος

(3) Κωνσταντινίδης Γεώργιος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/12/2010

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 20/10/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Οι κβαντικές τελείες (QDs) ημιαγωγών αποτελούν αντικείμενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας παγκοσμίως, τόσο για την βασική κατανόηση των ηλεκτρονικών και άλλων ιδιοτήτων τους, όσο και για πληθώρα εφαρμογών τους στην Οπτοηλεκτρονική και την Νανοηλεκτρονική. Στην παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζουμε στην ιδιαίτερη οικογένεια των πιεζοηλεκτρικών QDs, δηλαδή QDs που φέρουν στο εσωτερικό τους πιεζοηλεκτρικό πεδίο. Οι πιεζοηλεκτρικές κβαντικές τελείες (QDs) InAs QDs πάνω σε υποστρώματα GaAs με πολική κρυσταλλογραφική διεύθυνση όπως είναι η (111) ή η (211), διαθέτουν ιδιότητες που τις καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για δύο σημαντικές κατηγορίες φωτονικών διατάξεων, όπως είναι οι ελεγχόμενες πηγές μεμονωμένων φωτονίων και πηγές εναγκαλισμένων φωτονίων.

Λέξεις κλειδιά

ημιαγωγοί, κβαντικές τελείες, πιεζοηλεκτρικό πεδίο, μεμονωμένοι εκπομποί φωτονίων, κβαντική πληροφορία, εναγκαλισμένα φωτόνια.

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  New (211)B InAs quantum dots with ultra-small FSS for entangled photon sources, S. Germanis, A. Beveratos, G. E. Dialynas, G. Deligeorgis, Z. Hatzopoulos, N. T. Pelekanos, Poster at Optics of Excitons in Confined Systems (OECS12), 2011, Paris.

2)  Piezoelectric InAs/GaAs quantum dots with reduced fine-structure splitting for the generation of entangled photons. S. Germanis, A. Beveratos, G. E. Dialynas, G. Deligeorgis, P. G. Savvidis, Z. Hatzopoulos, N. T. Pelekanos (under review) in Phys.

Rev. B.

3)  InAs/GaAs (211)B quantum dots with negligible FSS for the generation of entangled photons. S. Germanis, A. Beveratos, G. E. Dialynas, G. Deligeorgis, P. G. Savvidis, Z. Hatzopoulos, N. T. Pelekanos. Online publication in Archives of Physics:

http://arxiv.org/abs/1103.5424 (Μάρτιος, 2011).

4)  Διεθνές Συνέδριο Micro&Nano12:” A novel (211)B InAs quantum dot system with negligible fine structure splitting for the generation of entangled photon pairs.”

5)  Διημερίδα Ηρακλείτου 2012: “First Demonstration of ultra-small FSS from as-grown piezoelectric 211B InAs quantum dots.”

6) Έγινε δεκτό για δημοσίευση από το επιστημονικό περιοδικό Micro Electronic Engineering, paper με τίτλο : “Recombination dynamics in piezoelectric (211)B InAs quantum dots.”. Είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο και αναμένεται η δημοσίευση. http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2013.03.159.

7) Στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου PLMCN14 ¨14th Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures¨ πραγματοποιήθηκε παρουσίαση "poster" από τον Υ.Δ. με τίτλο: “Piezoelectric InAs/GaAs quantum dots for high temperature single photon emission”.

8) Στα πλάισια του διεθνούς συνεδρίου iib2013 ¨ XIV International Conference On Intergranular And Interphase Boundaries In Materials ¨ έγινε δεκτό για παρουσίαση paper, με τίτλο: “Microstructure of quantum dot-based (211)B InAs/GaAs heterostructures”

9) Στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου OECS 13 " Optics of Excitons in Confined Systems" στη Ρώμη (Ιταλία) από 9 έως 13 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Υ.Δ. με τίτλο : "Piezoelectric (211)B InAs quantum dots for single photon emitters at room temperature".

10) Στα πλαίσια του πανελλήνιου συνεδρίου "XXIX Panhellenic Conference on Solid-State Physics and Materials Science" στην ΑΘήνα από 20 έως 25 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Υ.Δ. με τίτλο "Self-Assembled Piezoelectric InAs/GaAs Quantum Dots for Single Photon Emitters at Room Temperature".

11) Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο ICPS 2014 στο Austin Texas US στο οποίο και έδωσε δύο ομιλίες με τίτλο: “Near RT emission from a single piezoelectric InAs quantum dot and temperature dependentanti-bunching experiments” και “Stark effect on the emission of a single piezoelectric InAs quantum dot at liquid nitrogen temperature”.

12) Συμμετοχή με δύο παρουσιάσεις με poster στο 30o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς κατάστασης που διεξήχθη στο Ηράκλειο. Με τίτλους “Microcavity-enhanced emission from single (211)B InAs QDs for the generation of entangled photon pairs” και “Near room temperature emission from single (211)B InAs QD and clear antibunching behaviour up to 60K” .