Θεοδωράτου Αντιγόνη

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Θεοδωράτου Αντιγόνη

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Δυναμική και Ρεολογία Μακρομοριακών Συστημάτων σε Διεπιφάνειες

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Βλασσόπουλος Δημήτριος 

Μέλη Επιτροπής :

(1) Βλασσόπουλος Δημήτριος 

(2) Loppinet Benoit    

(3) Φυτάς Γεώργιος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 07/02/2011

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 11/09/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 36.250

Περίληψη

The present study is focused on structural, dynamical and rheological properties of effectively amphiphilic macromolecular systems at interfaces (nearly two-dimensional systems). In our study we focus on complex semifluorinated alkanes (SFA) with different architectures. The structural and rheological properties of semifluorinated alkanes at air/water interfaces have received attention over the last years because of their interesting film properties for specific applications (food technology, emulsion stability, biomedical applications, functioning of human lung surfactants).

Λέξειςκλειδιά

interfacial rheology, viscoelastic monolayers, air/water interface

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1.  Oral presentation in the XVIth International Congress on Rheology (ICR) on August 5-10, 2012 - Lisbon, Portugal