Παμβουξόγλου Ανδρέας

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Παμβουξόγλου Ανδρέας

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Οπτικά Επαγόμενη Δημιουργία Ινών και Σχετικά Φαινόμενα Μή-Γραμμικής Οπτικής σε Πολυμερικά διαλύματα

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Φυτάς Γεώργιος  

Μέλη Επιτροπής :

(1) Φυτάς Γεώργιος  

(2) Loppinet Benoit    

(3) Πετεκίδης Γεώργιος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 31/01/2011

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 20/02/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 36 * 1.250 = 45.000

Περίληψη

Soft materials offer unexpected and versatile materials for nonlinear Optics, in particular the anomalous case of optical pattern formation in the non-absorbing polydiene solutions due to mild laser light irradiation. Despite the clear experimental observations, the nature and the physical origin of the underlying light-polymer / solvent coupling remains unclear, since the common physical mechanisms responsible for analogous effects in other systems seem inadequate to give an explanation.

Λέξειςκλειδιά

polydiene, laser-induced transparency,Phase contrast microscopy

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  Additional measurements in the paper: Anyfantakis et al. “Self-induced transparency in diblock copolymer dispersions” Optics Letters Vol.37, No.13 (2012)

2) Poster presentation in International Soft matter conference (Rome, September 2013)

3) Publication in preparation: Kinetics of the concentration optical nonlinearity in polydiene solutions