Αρναουτέλη Σοφία

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Αρναουτέλη Σοφία

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Επίδραση φυσικού τύπου και «τροποποιημένης» πεπτιδογλυκάνης στην αντιμικροβιακή δράση πεπτιδίων-μελέτη με βιοχημικές μεθόδους και βιοαισθητήρες

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Γκιζελή Ηλέκτρα 

Μέλη Επιτροπής :

(1) Γκιζελή Ηλέκτρα 

(2) Μπουριώτης Βασίλης 

(3) Πανόπουλος Νικόλαος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/07/2010

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 05/03/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

πεπτιδογλυκάνη, αντιμικροβιακή δράση πεπτιδίων, Bacillusanthracis, B.cereus

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) Two Putative Polysaccharide Deacetylases Are Required for Osmotic Stability and Cell Shape Maintenance in Bacillus anthracis

Sofia Arnaouteli, Petros Giastas, Athina Andreou, Mary Tzanodaskalaki, Christine Aldridge, Socrates J. Tzartos, Waldemar Vollmer, Elias Eliopoulos, and Vassilis Bouriotis

J Biol Chem. 2015 May 22:290(21):13465-78. doi: 1074/jbc.M115.640029. Epub 2015 Mar 30