Καμηλέρη Ειρήνη

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Καμηλέρη Ειρήνη

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Ο ρόλος της γενετικής αστάθειας στην πρόωρη και φυσιολογική γήρανση

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Γαρίνης Γεώργιος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Γαρίνης Γεώργιος

(2) Αλεξανδράκη Δέσποινα

(3) Καραγωγέως Δόμνα

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 19/02/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 26/08/2013

Εγκεκριμένος Π/Υ: 44.798,38

Περίληψη

Στις μέρες μας, η επίδραση της γενετικής αστάθειας στη ρύθμιση των αποθηκών ενέργειας στα θηλαστικά παραμένει άγνωστη. Το θέμα αυτής της έρευνας έχει ως στόχο την επικύρωση της παραπάνω υπόθεσης χρησιμοποιώντας μια σειρά ποντικών-μοντέλων πρώιμης γήρανσης που προσομοιάζουν στενά σύνδρομα προγήρανσης. Στόχος είναι η κατανόηση των μηχανισμών απόκρισης που εμπλέκονται στη συσσώρευση των γενετικών βλαβών με την πάροδο του χρόνου και η διερεύνηση του πιθανού ρόλου τους στη ρύθμιση των μηχανισμών μακροβιότητας στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς.

Λέξεις κλειδιά

γήρανση, μονοπάτι εκτομή νουκλεοτιδίων (NER), ιστοειδικά μοντέλα ποντικών

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  "The 40th Annual meeting of EMS meeting", Lecture title: New age ideas for age-old problem, Oslo, Norway, 2010

2)  "Genetics diseases and repair factors", lecture title: NER progeria a primary defect in transcription, Strasbourg, April 18, 2011

3)  "CBM summer school", lecture title: NER progeria New age ideas for age-old problem, July 12, 2011, Trieste, Italy

4)  "3rd International MELODI Workshop", Lecture title: DNA damage, senescence and cancer", November 2-4, 2011, Rome, Italy

5)  Gregg SQ., Gutie'rrez V., Robinson AR., Woodell T., Nakao A., Ross MA., Michalopopoulos GK., Rigatti L., Rothermel CE., Kamileri I., Garinis G., Stolz DB., Niederhofer LJ., A mouse model of accelarated lever aging due to defect in DNA repair, Hepatology 2011 Sep 17. doi:10.1002/hep.24713.

6)  Kamileri I, Karakasilioti I, Sideri A, Kosteas T, Tatarakis A, Talianidis I and Garinis GA. Defensive transcription initiation causes postnatal growth failure in a mouse model of NER progeria. PNAS, USA;2012 Feb 21;109(8):2995-3000.

7)  Nucleotide excision repair: new tricks with old bricks. Kamileri I, Karakasilioti I, Garinis GA. Trends Genet. 2012 Nov; 28(11):566-73. doi: 10.1016/j.tig.2012.06.004.

8)  I. Kamileri (2012): Nucleotide Excision Repair: New Tricks with Old Bricks July 20th, University of Geneva, Geneva, Switzerland

9)  I. Kamileri (2012): Nucleotide Excision Repair: New Tricks with Old Bricks August 31st, EPFL, Lausanne, Switzerland

10) The role of irreparable DNA lesions in the white adipose of Ercc1-/-progeroid mice. Irene Kamileri, Ismene Karakasilioti, George Garinis. Διημερίδα Ηράκλειτου 4-5/12/2012

11) DNA damage triggers a chronic autoinflammatory response, leading to fat depletion in NER progeria. Karakasilioti I, Kamileri I, Chatzinikolaou G, Kosteas T, Vergadi E, Robinson AR, Tsamardinos I, Rozgaja TA, Siakouli S, Tsatsanis C, Niedernhofer LJ, Garinis GA. Cell Metab. 2013 Sep 3;18(3):403-15. doi: 10.1016/j.cmet.2013.08.011

12) DNA damage triggers a chronic autoinflammatory responce, leading to fat depletion in NER progeria. KarakasiliotiI, Kamileri I, Chatzinikolaou G, Kosteas T, Vergadi E, Robinson AR, Tsamardinos I, Rozgaja TA, Siakouli S, Tsatsanis C, Niedernhofer Lj, Garinis GA. Cell Metab. 2013 Sep 3;18(3)Q403-15. doiQ 10.1016/j.cmet.2013.08.011