Σιμιτζή Χαρίκλεια

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Σιμιτζή Χαρίκλεια

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Μικροεπεξεργασία υλικών με λέιζερ στενών παλμών: Μελέτη της ανάπτυξης και διεπαφής δικτύων νευρικών κυττάρων σε 3Δ εμφυτεύσιμα ικριώματα

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Φωτάκης Κωνσταντίνος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Φωτάκης Κωνσταντίνος

(2) Αθανασάκη Ειρήνη

(3) Σιδηροπούλου Κική

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/03/2011

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 24/07/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 36 * 1.250 = 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

λέιζερ στενών παλμών, διεπαφή δικτύων νευρικών κυττάρων, 3Δ εμφυτεύσιμα ικριώματα

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  Ch. Simitzi, M. Barberoglou, A. Ranella, C. Fotakis, I. Athanassakis, E. Stratakis, "The effect of substrate roughness and chemistry on the cellular response", International Student Workshop on Laser Applications, May 31-June 4 (2011) Bran, Romania

2)  Ch. Sinitzi, A. Ranella, I. Athanasakis, C. Fotakis, Em. Stratakis, Tuning PS12 cell differentiation into a neuronal phenotype by controlled 3D micro/nano laser structuring of culture substrates, European Material Research Society (EMRS) 14-18 May 2012, Strasbourg, France

3)  Ch. Simitzi, A. Ranella, Em. Stratakis, C. Fotakis, I. Athanasakis Regulation of PC12 differentiation by controlled 3D micro/nano laser structuring of culture substrates, Tissue Engineering and Regenerative Medicine (TERMIS) 5-8 September, Vienna, Austria

4) C. Simitzi, A. Kourgiantaki, P. Efstathopoulos, A. Ranella, E. Stratakis, I. Charalampopoulos, I. Athanassakis, A. Gravanis, C. Fotakis, 3D Micropatterned Silicon Structures Influence Neuronall Cell Response, Tissue Engineering and Regenerative (TERMIS) 17-20 June, Instanbul, Turkey (oral-poster presentation)

5) Microconical silicon structures influence NGF induced PC12 cell morphology, Ch. Simitzi, E. Stratakis, C. Fotakis, I. Athanassakis, A. Ranella, J Tissue Eng Regen Med (2013), DOI:10.1002/term.1853

6) Effect of 3D Silicon surface roughness induced by ultrashort pulsed laser on neural cells, C. Simitzi, A. Ranella, E. Stratakis, C. Fotakis, I. Athanassakis, European Society of Biomechanics (ESB) 25-28 August 2013, Patras, Greece (poster presentation)

7) Micro-conical Si substrates fabricated via ultrashort pulsed laser patterning influence neural cell morphology, Ch. Simitzi, P. Efstathopoulos, A. Kourgiantaki, A. Ranella, I.Charalampopoulos, I.Athanassakis, C. Fotakis, A. Gravanis, E. Stratakis, Crete Workshop on Biophotonics, 3-4 October 2013, Hersonissos, Crete (oral presentation)

8) Micro-structured Si substrates fabricated via ultrashort pulsed laser patterning enable the study of neural outgrowth and network formation, Ch. Simitzi, P. Efstathopoulos, A. Kourgiantaki, A. Ranella, I.Charalampopoulos, I.Athanassakis, C. Fotakis, A. Gravanis, E. Stratakis, EMRS Fall Meeting 16-20 September 2013, Warsaw University of Technology, Poland (oral presentation)