Καραθανάσης Νέστορας

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Καραθανάσης Νέστορας

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Μελέτη microRNA-mRNA αλληλεπιδράσεων σχετιζόμενες με καρκίνο

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Καλαντίδης Κρίτων

Μέλη Επιτροπής :

(1) Καλαντίδης Κρίτων

(2) Ποϊράζη Παναγιώτα

(3) Καρδάσης Δημήτριος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 19/02/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 13/12/2013

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

microRNA-mRNA, καρκίνος, αλληλεπιδράσεις

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  Cancer Bioinformatics Workshop, Cambridge Research Institute 2-4/09/2010. Poster spotlight talk: Development of a micrοRNA

2)  Bioinformatics Journal Club, Δρ. Ποϊράζη

3)  Oulas A., Karathanasis N., Poirazi P., Computational identification of miRNAs involved in cancer. Methods Mol Biol.2011l;676:23-41

4)  ISMB/ECCB 2011: Vienna, Austria. Poster: Prediction of miRNA gene targets - a combined computational and experimental approach. A. Oulas, N. Karathanasis. P. poirazi, K. Kalantidis

5)  62nd Hellenic Conference EEBMB 2011, Athens Greece. Talk title: Prediction of miRNA gene targets - a combined computational and experimental approach. A. Oulas, N. Karathanasis. A. Louloupi, I. Iliopoulos, P. poirazi, K. Kalantidis

6)  Oulas A., Karathanasis N., Louloupi A., Poirazi P. Finding Cancer-Associated miRNAs: Methods and Tools. Mol Biotechnol. 2011 Sep;49(1):97-107

7)  7th Microsymposium 2012: Basel, Switzerland. Poster Title: A new microRNA target predivction tool identifies a novel interaction of a putative mirna with CCND2. Nestorias Karathanasis, Anastasis Oulas, Ioannis Iliopoulos, Ktiton Kalantidis, Panayiota Poirazi.

8)  "Α new microRNA target prediction tool identifies a novel interaction of a putative miRNA with CCND2", by Anastasis Oulas, Nestoras Karathanasis, Annita Louloupi, Ioannis Iliopoulos, Kriton Kalantidis and Panayiota Poirazi. RNA Biology, September 2012

9) Αποστολή άρθρου στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 7th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology & Bioinformatics με τίτλο "DuplexSVM a miRNA-duplex prediction tool"

10) Αποστολή άρθρου στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο IEEE 12th International Conference on BioInformatics and BioEngineering με τίτλο "SVM-Based miRNA:miRNA* Duplex Prediction"

11) Αποστολή άρθρου στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 63RD Congress of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology με τίτλο "miRNA:miRNA* Duplex Prediction using a SVM approach"