Καραντεμίρης Κωνσταντίνος

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Καραντεμίρης Κωνσταντίνος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Δράση παραγόντων παθογένειας βακτηρίων στο μηχανισμό της γονιδιακής σίγησης

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Πανόπουλος Νικόλαος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Πανόπουλος Νικόλαος

(2) Τσαγρή Ευθυμία

(3) Καλαντίδης Κρίτων

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 09/02/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 27/02/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 30.150

Περίληψη

Πρόσφατα πειράματα από το εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών του τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (μεγάλο μέρος της σύλληψης, του σχεδιασμού των πειραμάτων και της υλοποίησης τους ανήκε στον υπότροφο) αποκάλυψαν συσχέτιση του μηχανισμού δράσης κάποιων εκκρινόμενων πρωτεϊνών (effectors) μέσω Τύπου ΙΙΙ εκκριτικών συστημάτων (T3SS) από Pseudomonas syringae με τον μηχανισμό της γονιδιακής σιγησης (RNA silencing) σε Νicotiana benthamiana. Πλέον τα ερευνητικά ενδιαφέροντα έχουν μετατοπιστεί στην αποσαφήνιση της αλληλεπίδρασης των μηχανισμών δράσης συγκεκριμένων εκκρινόμενων πρωτεϊνών, της επαγωγής ή καταστολής κυτταρικού θανάτου και  του μηχανισμού της γονιδιακής σιγησης και την αποκάλυψη των δομικών μοτίβων επιλεγμένων εκκρινόμενων πρωτεϊνών που ενοχοποιούνται για την αντίστοιχη αλληλεπίδραση σε είδη Nicotiana

Λέξεις κλειδιά

RNAsilencing, RNAi, effector, T3SS, Pseudomonas, Hypersensitiveresponse, RNA σιγηση, πρωτεΐνες-τελεστές, εκκρινόμενες πρωτεΐνες, Τύπου ΙΙΙ εκκριτικό σύστημα, Ψευδομοναδα, Αντίδραση Υπερευαισθησίας

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  Sarris PF, Gao S, Karademiris K, Jin H, Kalantidis K, Panopoulos NJ (2011). Phytobacterial type III effectors HopX1, HopAB1 and HopF2 enhance sense-post-transcriptional gene silencing independently of plant R gene-effector recognition. Mol Plant Microbe Interact. 24 (8):907-17. Erratum in: Mol Plant Microbe Interact. 2012 Mar;25(3):440

2)  Κωνσταντίνος Ν. Καραντεμίρης, Κρίτων Καλαντίδης και Νικόλας Πανόπουλος. ΡΟΛΟΣ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ PSEUDOMONAS SYRINGAE ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ RNA ΣΙΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΕΙΔΗ NICOTIANA. (συμμετοχή με poster).  Διημερίδα Ηράκλειτος ΙΙ, Αμφιθέατρο "Μαρία Μανασσάκη"- Φοιτητικό Κέντρο Πανεπιστημιούπολης Βουτών. Ηράκλειο 4-5 Δεκεμβρίου 2012