Σάρδης Μάριος

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Σάρδης Μάριος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Ο νανοκινητήρας της έκκρισης πρωτεινών: μοριακός μηχανισμός και νέα αντιβιοτικά

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Οικονόμου Αναστάσιος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Οικονόμου Αναστάσιος

(2) Πετράτος Κυριάκος

(3) Τζαμαριάς Δημήτριος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/09/2010

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 02/09/2013

Εγκεκριμένος Π/Υ: 36 * 1.250 = 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

νανοκινητήρας, έκκριση πρωτεϊνών, μοριακός μηχανισμός, αντιβιοτικά

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  Sardis M.F., Gouridis G., Koukaki M., Chatzi K., Karamanou S., Economou A., 2010, Long-range interaction between the preprotein binding domain and the motor of SecA, 1st International Proteomics Conference in Crete-IPCC-01

2)  Kapellios E., Karamanou S., Sardis M.F., Aivaliotis M., Economou A., Pergantis S.A., 2010 Using Nanoelectrospray Ion Mobility Spectromentry (GEMMA) to Determine the Size and Relative Molecular Mass of Proteins and Protein Asseblies: A comparison with MALLS and QELS, 1st International Proteomics Conference in Crete-IPCC-01

3)  Papanastasiou M., Sardis M.F., Orfanoudaki G., Giatitzaki G., Aivaliotis M., Kountourakis N., Karamanou S., Economou A., 2010, Comprehensive characterization of the Escherichia coli cell envelope using a nanoLC-LTQ orbritap MS, 1st International Proteomics Conference in Crete-IPCC-01

4)  Sardis M.F., Gouridis G., Koukaki M., Karamanou S., Economou A., 2010, Long-range interaction between the preprotein binding domain and the motor of SecA, FEBS Advanced Lecture Course Analysis and engineering of Biomolecular Systems, Spetses Greece

5)  Papanastasiou M., Sardis M.F., Aivaliotis M., Karamanou S., Economou A., 2010, Comprehensive Characterization of the Inner Membrane Proteome of Escherichia coli Using a nanoLC-LTQ Orbitrap MS, 58th ASMS Confeence on Mass Spectrometry

6)  Sardis M.F., Chatzi K., Koukaki M., Karamanou S., Economou A., 2012, Promiscuous preprotein recognition by SecA , 63th Pan-Hellenic Congress in Biochemistry and Molecular Biology, IMBB FORTH, Crete, Greece

7)  Sardis M.F., Chatzi K., Koukaki M., Karamanou S., Economou A., 2012, Promiscuous preprotein recognition by SecA , Sofia School of Protein Science: Structure and Dynamics of Biological Macromolecules Institute of Molecular Biology Roumen Tsanev, Sofia, Bulgaria

8)  K. E. Chatzi, M. F. Sardis, S. Karamanou and A. Economou, Breaking on through to the other side: protein export through the bacterial Sec system. Biochemical Journal 2012