Κουγιανού Καλλιόπη

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κουγιανού Καλλιόπη

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Δομικές μελέτες των DNA μεθυλτρανσφερασών Dnmt1, Dnmt3A και Dnmt3B

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Κοκκινίδης Μιχαήλ

Μέλη Επιτροπής :

(1) Κοκκινίδης Μιχαήλ

(2) Πανόπουλος Νικόλαος

3) Μπουριώτης Βασίλης

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/02/2011

Εκτιμώμενη Λήξη Διδακτορικής Έρευνας : 31/01/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

DNA, Dnmt1, Dnmt3A, Dnmt3B

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  International School of Crystallography. 45th Course: Present and Future Methods for Biomolecular Crystallography. Erice-Sicily: 31 May- 10 June 2012. Expression and purification of the recombinant catalytic domain of human Methyltransferase DNMT1 in E. coli, towards its structural study, K. Kougianou, X. Guo-Liang, M. Kokkinidis

2)  Ανάρτηση poster στην Διημερίδα του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ που πραγματοποιήθηκε στις 4-5/12/2012, Ηράκλειο Κρήτης