Κοκού Φωτεινή

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοκού Φωτεινή

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Επίδραση της διατροφής στην φυσιολογία του εντέρου και την ανοσολογική κατάσταση της τσιπούρας Sparus aurata. Χρήση σόγιας και παραγώγων της.

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Κεντούρη Μαρουδιώ

Μέλη Επιτροπής : 

(1) Κεντούρη Μαρουδιώ

(2) Αλέξη Μαρία

(3) Ρήγος Γεώργιος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/01/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 12/06/2013

Εγκεκριμένος Π/Υ: 41.750

Περίληψη

Το ενδιαφέρον για την υποκατάσταση των ιχθυαλεύρων από εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης για τις ιχθυοτροφές είναι αυξημένο τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών. Η σόγια αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική πηγή, η χρήση της όμως περιορίζεται εξαιτίας των αντιδιατροφικών παραγόντων που περιέχει. Η Διδακτορική Διατριβή πραγματεύεται τις επιδράσεις της σόγιας στη φυσιολογία της τσιπούρας, ενός από τα σημαντικότερα εκτρεφόμενα Μεσογειακά είδη.

 

Λέξεις κλειδιά

Αντιδιατροφικοί παράγοντες; Ανάπτυξη; Ανοσοποιητικό σύστημα; Φυσιολογία εντέρου; Sparusaurata

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  F. Kokou, M. Henry, G. Rigos, M. Kentouri, M. Alexis, Effect of fish meal replacement by bioprocessed soybean meal on non-specific defence mechanisms in gilthead seabream (Sparus aurata), 6th International Conference in Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management AquaMedit 2010, Messolonghi, Greece, 25-27/11/2010

2)  F. Kokou, M. Henry, G. Rigos, M. Kentouri, M. Alexis, Innate immune response and intestinal morphology of gilthead seabream (Sparus aurata L.) fed different inclusion levels of soy protein concentrate, 15th International Conference on Diseases of fish and Shelfish, Split, Croatia, 12-16/09/2011

3)  F. Kokou, E. Sarropoulou, M. Henry, M. Alexis, M. Kentouri, The effect of dietary administration of processed soybean meal on immune gene expression of gilthead seabream (Sparus aurata L.). Genomics in Aquaculture - International Symposium, Heraklion Crete, Greece, 14-17/09/2011

4)  F. Kokou, G. Rigos, M. Henry, M. Kentouri, M. Alexis. Performance of gilthead seabream Sparus aurata L. fed different inclusion levels of enzyme-treated soybean meal. Aquaculture Europe. Rhodes, Greece 18-21/10/2011

5)  F.Kokou, A.Samartzis, A.Vasilaki, D.Kyriazis, G.Kokkalenios, G.Rigos, M.Kentouri, M.Alexis. Nutrient digestibility and growth performance of gilthead sea bream (Sparus aurata) after dietary administration of antinutritional factors present in soybean meal. XV International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, 4-7 June 2012, Molde Norway.

6)  Foteini Kokou, George Rigos, Morgane Henry, Maroudio Kentouri, Maria Alexis. Growth performance, feed utilization and non-specific immune response of gilthead sea bream (Sparus aurata L.) fed grade3d levels of a bioprocessed soybean neal. Aquaculture, 364-365, 74-81.

7)  Foteini Kokou, George Rigos, Maroudio Kentouri ανδ Maria Alexis. The effect of fish meal partial substitution by a bioprocessed soybean meal on the activity of intestinal brush border enzymes of gilthead sea bream Sparus Aurata. World Aquaculture Society, Prague, Czech Republic, 1-5 September 2012.