Ηλίας Άρης

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ηλίας Άρης

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Διερεύνηση των μηχανισμών και της διασποράς των γονιδίων ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα σε πληθυσμούς των Bemisia tabaci (αλευρώδη) και Tetranychus urticae (Τετράνυχου)

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Βόντας Ιωάννης

Μέλη Επιτροπής :

(1) Βόντας Ιωάννης

(2) Τσαγκαράκου Αναστασία

(3) Λούης Χρήστος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/09/2010

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 10/01/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάλυση του ρόλου των οξειδασών στην ανθεκτικότητα, δύο εχθρών καλλιεργειών μεγάλης οικονομικής σημασίας για την Ελλάδα και παγκοσμίως. Σκοπός η αναγνώριση γονιδίων που σχετίζονται με το φαινότυπο, η κατανόηση των ρυθμιστικών μηχανισμών του συστήματος στα έντομα/ακάρεα και η δημιουργία εργαλείων άμεσης εφαρμογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Λέξεις κλειδιά

τετράνυχος, αλευρώδης, ανθεκτικότητα, οξειδάσες, εντομοκτόνα

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  Dermauw W.*, Ilias A.*, Riga M., Tsagkarakou A., Grbić M., Tirry L, Van Leeuwen T., Vontas J. (2012) The cys-loop ligand-gated ion channel gene family of Tetranychus urticae: implications for acaricide toxicology and a novel mutation associated with abamectin resistance. Insect Biochem Mol Biol 42, 455–465

2)  Ilias A., Roditakis E., Grispou M., Nauen R., Vontas J., Tsagkarakou A., (2012) Efficacy of ketoenols on insecticide resistant populations of the two-spotted spider mite Tetranychus urticae and the sweet potato whitefly Bemisia tabaci from Greece, Crop Protection 42, 305-311

3)  Ilias A, Grispou M, Vontas J, Tsagkarakou A (2012) Global distribution of resistance mutations in T. urticae. «7th Symposium European Association of Acarologists, July 9-13 2012, Vienna, Austria» (Oral presentation)

4) A. Ilias, D. E. Kapantaidaki, E. Sioziou, E. Morou, E. Roditakis, J. Vontas, A. Tsagkarakou . Characterization of neonicotinoid resistance in Bemisia tabaci from Greece. First international whitefly symposium. 20-24 May 3013, Kolymbari, Crete , Greece. (POSTER)

5) A. Ilias, J Vontas, A. Tsagkarakoy Global distribution and origin of target site insecticide resistance mutations in Tetranychus urticae (Insect Biochemistry and Molecular Biology)