Φωτάκης Παναγιώτης

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Φωτάκης Παναγιώτης

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Πρωτεΐνες που ρυθμίζουν τα επίπεδα και τις λειτουργίες της HDL: Νέες προοπτικές για την θεραπεία της καρδιαγγειακής νόσου

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Καρδάσης Δημήτριος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Καρδάσης Δημήτριος

(2) Ζαννής Βασίλειος

(3) Παπακωνσταντή Ευαγγελία

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 24/03/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 07/03/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα αυξημένα επίπεδα της HDL στο πλάσμα προστατεύουν από την αθηροσκλήρωση. Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στους βασικούς μοριακούς μηχανισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την βιοσύνθεση και την αναδιαμόρφωση της HDL στο πλάσμα καθώς και στις λειτουργίες της που σχετίζονται με την προστασία από την αθηροσκλήρωσης. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου δύο σημαντικών πρωτεϊνών: της LCAT και του ενζύμου CTα στις ανωτέρω διεργασίες. Επίσης μελετήθηκε η σημασία των υδρόφοβων αμινοξέων στην περιοχή 218-230 της apoA-I και των επικρατουσών μεταλλάξεων της apoE στην ομοιόσταση των λιπιδίων και στο σχηματισμό της HDL. Η νέα γνώση που θα προκύψει αναμένεται να οδηγήσει σε νέες φαρμακολογικές προσεγγίσεις για την πρόληψη ή/και την θεραπεία της καρδιαγγειακής νόσου.

 

Λέξεις κλειδιά

HDL, LCAT, CTα, αθηροσκλήρωση, καρδιαγγειακή νόσος

 

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1. Panagiotis Fotakis, Jan A. Kuivenhoven, Vasilis I. Zannis, Dimitris Kardassis. "The effect of LCAT mutations and CTa in the biogenesis of HDL", in "Evans Day", School of Medicine, Boston University, Boston, USA.

2. Panagiotis Fotakis, Janh A. Kuivenhoven, Vasilis I. Zannis, Dimitris Kardassis. "The effect of LCAT mutations and CTa in the biogenesis of HDL", in the XVI International Symposium on Atherosclerosos, ISA 2012, Sydney, Australia (oral presentation)

3. "The effect of LCAT mutations and Cta in the biogenesis of HDL" στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, 9-11 Νοεμβρίου 2012, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

4. Panagiotis Fotakis, Kateifides A., Georgiadou D., Beck M., Chroni A., Stratikos E., Kardassis D., Zannis V.I. Role of the hydrophobic and charged residues in the 218 to 226 region of apoA-I in the biogenesis of HDL, Evans Day, Boston University, School of Medicine, Boston, USA, 5th-6th October 2012.

5. Panagiotis Fotakis, Kateifides A., Georgiadou D., Beck M., Chroni A., Stratikos E., Kardassis D., Zannis V.I. Role of the hydrophobic and charged residues in the 218 to 226 region of apoA-I in the biogenesis of HDL, Genome Science Institute Symposium, Boston University, School of Medicine, Boston, USA, 22nd October 2012.

6. Panagiotis Fotakis, Kateifides A., Georgiadou D., Beck M., Chroni A., Stratikos E., Kardassis D., Zannis V.I. Role of the hydrophobic and charged residues in the 218 to 226 region of apoA-I in the biogenesis of HDL, 63rd Congress of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Crete, 9th-11th November 2012.

7. Panagiotis Fotakis, Valanti E., Beck M., Kardassis D., Sanoudou D., Zannis V.I. Effect of reconstituted HDLs on the migration of endothelial cells, Evans Day 2012, Boston University, School of Medicine.

8. Panagiotis Fotakis, Vezeridis A.M, Kardassis D., Zannis V.I. ApoE3[K146N/R147W] acts as a dominant negative apoE form that prevents remnant clearance and inhibits the biogenesis of HDL. 7th IAS Workshop on HDL 2014, Rome, Italy (oral presentation).

9. Panagiotis Fotakis, Vezeridis, A.M, Kardassis D., Zannis V.I. ApoE3[K146N/R147W] acts as a dominant negative apoE form that prevents remnant clearance and inhibits the biogenesis of HDL. ATVB conference 2014, Toronto, Canada.

Hλεκτρονικοί σύνδεσμοι:

1. Panagiotis Fotakis, J.A. Kuivenhoven, E. Dafnis, V.I. Zannis, D. Kardassis. 2015, The effect of natural LCAT mutations on the biogenesis of HDL. Biochemistry 54:3348-59

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.biochem.5b00180

2. Vassilis I. Zannis, P. Fotakis, G. koukos, D. Kardassis, C. Ehnholm, M. Jauhiainen, A. Chroni. 2015, HDL biogenesis, Remodeling, and Catabolism, in Prof. A. von Eckardstein & D. Kardassis ed., High Density Lipoproteins-From biological understanding to clinical exploitation: Handbook of Experimental Pharmacology 224:53-111. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-09665-0_2

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-09665-0_2

3. Panagiotis Fotakis, A. Vezeridis, I. Dafnis, A. Chroni, D. Kardassis, V.I. Zannis, 2014, ApoE3[K146N/R147W] acts as a dominant negative apoE forms that prevents remnant clearance and inhibits the biogenesis of HDL. J. Lipid Research 55:1310-1323. http://www.jlr.org/content/55/7/1310.short

4. Panagiotis Fotakis, I. Tiniakou, A. Kateifides, C. Golfinopoulou, A. Chroni, E. Stratikos, V.I. Zannis, D. Kardassis, 2013, Significance of the hydrophobic residues 225-230 of apoA-I for the biogenesis of HDL. J. Lipid Research 54:3293-302. http://www.jlr.org/content/54/12/3281.short

5. Panagiotis Fotakis, A. Kateifides, D. Georgiadou, M. Beck, K. Grundler, C. Golfinopoulou, A. Chroni, E. Stratikos, D. Kardassis, V.I. Zannis, 2013, Role of the hydrophobic and charged residues in the 218 to 226 region of apoA-I in the biogenesis of HDL, J. Lipid Research 54:3281-92. http://www.jlr.org/content/54/12/3293.short