Βλαχάβα Βιργινία-Μαρία

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Βλαχάβα Βιργινία-Μαρία

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Μελέτη των κυτταρικών σηματοδοτικών μονοπατιών κατά τη διάρκεια λανθάνουσας μόλυνσης κ επανενεργοποίησης από τον ιό του απλού έρπητα τύπου Ι (Herpes Simplex Virus type I, HSV-1)

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Σουρβίνος Γεώργιος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Σουρβίνος Γεώργιος

(2) Ηλιόπουλος Αριστείδης

(3) Πανουτσακοπούλου Βασιλική

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/12/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 07/07/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Ο HSV-1 είναι ένας DNA ιός που ανήκει στην οικογένεια των ερπητοϊών (Herpesviridae) και πιο συγκεκριμένα στην οικογένεια των α-ερπητοϊών (Alphaherpesvirinae). Είναι ένας νευροτρόπος ιός ο οποίος πραγματοποιεί λυτικό κύκλο στα επιθηλιακά κύτταρα ενώ στα νευρικά κύτταρα βρίσκεται σε λανθάνουσα φάση. Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής διερευνήθηκαν μηχανισμοί που διέπουν την μόλυνση από τον ιό του απλού έρπητα τύπου Ι (HSV-1). Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η δράση του CD40L και ο ρόλος του στην έκβαση της μόλυνσης από τον HSV-1. Επιπλέον, διερευνήθηκε το πρότυπο μεθυλίωσης κυτταρικών γονιδίων σε διάφορα στάδια της μόλυνσης από τον ιό.

Λέξεις κλειδιά

έρπης, κυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια, HerpesSimplexVirustypeI, HSV-1, λανθάνουσα μόλυνση

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1. Δημοσίευση: V.M. Vlahava, A.G. Eliopoulos, G. Sourvinos (2015) CD40 ligand exhibits a direct antiviral effect on Herpes Simplex Virus type-1 infection via a PI3K-dependent, autophagy-independent mechanism. Cell Signal. 2015 Jun;27(6):1253-63. doi: 10.1016/j.cellsig.2015.03.002. Epub 2015 Mar 10.

2. Δημοσίευση: Lasithiotaki I, Antoniou KM, Vlahava V-M, Karagiannis K, Spandidos DA, Nikolaos M. Siafakas, George Sourvinos (2011) Detection of Herpes Simplex Virus Type-1 in Patients with Fibrotic Lung Diseases. PLoS ONE 6(12): e27800. doi:10.1371/journal.pone.0027800

3. Αναρτημένη ανακοίνωση: Vlahava V.M., Stavrakaki E., Eliopoulos A., Sourvinos G. Study of the effect of CD40L on the lytic cycle of Herpes Simplex Virus type-1 (HSV-1), 5th European Congress of Virology, Lyon, France, 11-14/9/2013.

4. Αναρτημένη ανακοίνωση: Vlachava V.M., Eliopoulos A., Sourvinos G. Study of the effect of CD40L on the lytic cycle of Herpes Simplex Virus type-1 (HSV-1), 63ο Panhellenic Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology (HSBMB), FORTH, Heraklion, Crete, Greece, 9-11/11/2012.