Κωνσταντινίδης Νικόλαος

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κωνσταντινίδης Νικόλαος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Αναγέννηση των άκρων στο αμφίποδο καρκινοειδές Parhyale hawaiensis

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Σαββάκης Χαράλαμπος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Σαββάκης Χαράλαμπος

(2) Αβέρωφ Μιχάλης

(3) Ζέρβας Χρήστος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 06/02/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 28/02/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η χαρτογράφηση της προέλευσης και του δυναμικού των αναγεννητικών κυττάρων των άκρων στο καρκινοειδές Parhyale hawaiensis. Ενδιαφερόμαστε να διερευνήσουμε συστηματικά σε ποιο βαθμό διάφοροι κυτταρικοί τύποι στο αναγεννημένο άκρο προέρχονται από ενήλικα βλαστικά κύτταρα ή από αποδιαφοροποίηση και επαναδιαφοροποίηση κυττάρων.

Λέξεις κλειδιά

Αναγέννηση άκρων, προέλευση και δυναμικό κυττάρων, πρόδρομα κύτταρα

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1. Προφορική παρουσίαση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο: EMBO conference on «The molecular and cellular basis of regeneration and tissue repair», με τίτλο: «Building a crustacean model for limb regeneration», Oxford, UK, 2-6 September 2012

2. Προφορική παρουσίαση στο Institute de Genomique Fonctionnelle de Lyon με τίτλο: «Appendage regeneration in the amphipod crustacean Parhyale hawaiensis», Lyon, France, 21 February 2013

3. Προφορικές παρουσιάσεις στα New York University, Albert Einstein College of Medicine και University of California at Berkeley με τίτλο: "Mapping the cellular basis of limb regeneration in an emerging model crustacean", 2-9 September 2013

4. Δημοσίευση: Konstantinides N and Averof M (2014) A common cellular basis for muscle regeneration in arthropods and vertebrates, Science, in press(DOI: 10.1126/science.1243529)