Κουργιαντάκη Αλεξάνδρα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κουργιαντάκη Αλεξάνδρα

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων και των θεραπευτικών χρήσεων Εμβρυονικών κι Ενήλικων Νευρικών Βλαστικών κυττάρων, καλλιεργούμενα σε τρισδιάστατα ικριώματα κολλαγόνου

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Μαργιωρής Ανδρέας

Μέλη Επιτροπής :

(1) Μαργιωρής Ανδρέας

(2) Καραγωγέως Δόμνα

(3) Ταβερναράκης Νεκτάριος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 16/02/2011

Εκτιμώμενη Λήξη Διδακτορικής Έρευνας : 16/02/2014

Εγκεκριμένος Π/Υ: 36 * 1.250 = 45.000

Περίληψη

Νευροτροφίνες, νευροστεροειδή (DHEA) και συνθετικά ανάλογα νευροστεροειδών θα μελετηθούν για την επίδραση τους σε μια πληθώρα κυτταρικών πληθυσμών όπως νευρικά βλαστικά κύτταρα, γάγγλια ραχιαίας και αυχενικής ρίζας, κύτταρα Schwann αλλά και εμβρυονικά βλαστικά κύτταρα. Παράλληλα, 3D- scaffolds θα χρησιμοποιηθούν για την εναπόθεση νευρικών βλαστικών κυττάρων ή πρόδρομων κυττάρων και θα μελετηθεί η επίδραση τους στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό αλλά και στη διαφοροποίηση τους προς νευρώνες και κύτταρα γλοίας.

Λέξεις κλειδιά

Αναγέννηση νευρικού συστήματος, νευρική διαφοροποίηση, νευροστεροειδή, 3D- scaffolds

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1. Pediaditakis, I., Efstathopoulos, P., Kourgiantaki, A. ,Charalampopoulos, I. and Gravanis, A., Novel micromolecular agonists of neurotrophins receptors as pharmacological agents against neurodegenerative diseases. Society for Neuroscience, November 9-13, San Diego, California.

2. C. Simitzi, P. Efstathopoulos, A. Kourgiantaki, A. Ranella, E. Stratakis, I.Charalampopoulos, I. Athanassakis, A. Gravanis# C. Fotakis#., Effect of 3D silicon surface roughness induced by ultrashort pulsed laser on neural cells. TERMIS-EU Istanbul Conference - Wednesday, 12 June 2013

3. C. Simitzi., P. Efstathopoulos., A. Kourgiantaki., A. Ranella., I. Charalampopoulos., I. Athanassakis., C. Fotakis., A. Gravanis, E. Stratakis., Micro-structured Si substrates fabricated via ultrashort pulsed laser patterning for the study of neural outgrowth and network formation. E-MRS fall meeting September 16-20 2013 Warsaw University of Technology.

4. Προφορική παρουσίαση της εργασίας στο Workshop "Photonics meet Biology", 4-5 Οκτωβρίου 2013, Creta Maris Beach Resort Hersonissis, Crete, Greece

5. Προφορική παρουσίαση της εργασίας στο Meeting Regenerative MedicineQ From biology to therapy, 30 October-1 November 2013, Wellcome Trust Conference Centre, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge, UK

6. C. Simitzi., P. Efstathopoulos., A. Kourgiantaki., Ranella., I. Charalampopoulos., C. Fotakis.,Ι. Αthanassakis., E. Stratakis., A. Gravanis. Laser fabricated discontinous anisotropic microconical substrates as a new model scaffold to control the directionality of neuronal network outgrowth. Biomaterials 67 (2015) 115-128

7. P. Efstathopoulos, A. Kourgiantaki, K. Karali, K. Sidiropoulou, A. Gravanis I#. Charalampopoulos#. Fingolimod induces neurogenesis in adult mouse hippocampus and improves contextual fear memory. Translational Psychiatry. Under revision.

Conferences

1. August- September 2014: FEBS EMBO Paris. 3D collagen scaffolds hosting neural stem cells: developing neuroimplants for Spinal Cord Injury (SCI) repair. Charalampopoulos I., Kourgiantaki A., Tzeranis D., Efstathopoulos P., Mylopotamitaki K., Pediaditakis J., Yannas I.V., Gravanis A.

2. July 2014: 4th NAMASEN Training Workshop, July 1-4, FORTH-Heraklion. Neural Stem Cells (NSCs) in 3D Collagen Scaffolds: developing pharmacologically monitored neuroimplants for Spinal Cord Injury (SCI). A. Kourgiantaki., D. Tzeranis., P. Efstathopoulos., K. Mylopotamitaki., J. Pediaditakis., I.V. Yannas., I. Charalampopoulos, A. Gravanis. Poster presentation

3. December 2013: 64th Congress of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology. Evgenides Foundation, Athens. Neural Stem Cells (NSCs) in 3D Collagen Scaffolds: developing neuroimplants for Spinal Cord Injury and their in vivo pharmacological monitor by novel micromolecular agonists of neurotrophins receptors. Kourgiantaki A., Tzeranis D., Efstathopoulos P., Mylopotamitaki K., Pediaditakis J., Yannas I.V., Charalampopoulos I., Gravanis A. Poster presentation

4. October-November 2013: Wellcome Trust Conference Centre, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge, UK. Regenerative Medicine: From biology to therapy. Neural Stem Cells (NSCs) in 3D Collagen Scaffolds: developing neuroimplants for Spinal Cord Injury and their in vivo pharmacological monitor by novel micromolecular agonists of neurotrophins receptors. Kourgiantaki A., Tzeranis D., Efstathopoulos P., Mylopotamitaki K., Pediaditakis J., Yannas I.V., Charalampopoulos I., Gravanis A. Poster and oral presentation.

5. October 2013: Crete Workshop on Biophotonics, Creta Maris, Hersonissos, Crete, Greece. Neural Stem Cells (NSCs) in 3D Collagen Scaffolds: developing neuroimplants for Spinal Cord Injury. Kourgiantaki A., Tzeranis D., Efstathopoulos P., Mylopotamitaki K., Pediaditakis J., Yannas I.V., Charalampopoulos I., Gravanis A. Oral Presentation

6. September 2012: 1st International Conference on Stem Cells, Chania, Crete, Greece. Attendance only.