Νερομυλιώτης Ελευθέριος

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Νερομυλιώτης Ελευθέριος

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Νευροφυσιολογική διερεύνηση της συμμετοχής του προκινητικού φλοιού στις κινήσεις οφθαλμού και άνω άκρου.

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Μοσχοβάκης Αντώνης

Μέλη Επιτροπής :

(1) Μοσχοβάκης Αντώνης

(2) Ράος Βασίλης

(3) Σαββάκη Ελένη

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 25/02/2009

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής: 31/10/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

προκινητικός φλοιός, οφθαλμός, άνω άκρο, νευροφυσιολογία

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1. Λ. Νερομυλιώτης, Γ. Γρηγορίου, Α. Μοσχοβάκης. Νευροφυσιολογική διερεύνηση της συμμετοχής του προκινητικού φλοιού στις κινήσεις οφθαλμού και άνω άκρου. Ανακοίνωση στο Διημερίδα Ηράκλειτος ΙΙ, Ηράκλειο 4-5/12/202