Τερζή Δήμητρα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τερζή Δήμητρα

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και της κατάθλιψης με τη στόχευση μακρομοριακών συμπλόκων που σχηματίζουν οι RGS πρωτεϊνες.

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Ζαχαρίου Βενετία

Μέλη Επιτροπής :

(1) Ζαχαρίου Βενετία

(2) Ηλιόπουλος Αριστείδης

(3) Ταβερναράκης Νεκτάριος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 06/02/2009

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής: 18/06/2013

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να κατανοηθούν οι μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στις αναλγητικές δράσεις των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών σε συνθήκες χρόνιου νευροπαθητικού πόνου. Περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο επικληνής πυρήνας και σηματοδοτικές πρωτεΐνες, όπως οι ρυμθιστές της σηματοδότησης μέσω G πρωτεϊνών (RGS) φαίνεται να έχουν κομβικό ρόλο στις δράσεις των αντικαταθλιπτικών, η κατανόηση του οποίου θα συμβάλει στο σχεδιασμό αποτελεσματικότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Λέξεις κλειδιά

νευροπαθητικός πόνος, RGS πρωτεΐνες, επικλινής πυρήνας, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1)  Neuroscience 2011, Society for Neuroscience (SfN), Washington D.C., USA, RGS9-2 actions in the nucleus accumbens modulate neuropathic pain threatment responsinvess", D. Terzi, V. Zachariou (poster)

2)) RGS & AGS Proteins in Physiology & Desease (An ASPET Colloquium), Washington DC, USA, "RGS9-2 actions in the nucleus accumbens modulate neuropathic pain threatment, 11/2011 responsinvess"D. Terzi, V. Zachariou(poster)

3) Minisymposium: Beyond reward: The Nucleus Accumbens in Stress and Pain. Neuroscience, 4/2011 2011, Society for Neuroscience (SfN), Washington D.C., USA, 16/11/2011 (oral presentation)