Βύρλα Δήμητρα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Βύρλα Δήμητρα

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Ο ρόλος της κινάσης Tpl2 στη χρόνια φλεγμονή και τον καρκίνο

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Ηλιόπουλος Αριστείδης

Μέλη Επιτροπής :

(1) Ηλιόπουλος Αριστείδης

(2) Τσατσάνης Χρήστος

(3) Μαμαλάκη Κλειώ

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 06/02/2009

Εκτιμώμενη Λήξη Διδακτορικής Έρευνας : 31/10/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην παρούσα διατριβή αποκαλύπτουν τον καινοτόμο ρόλο της κινάσης TPL2 ως κυρίου διαμεσολαβητή της μεταγωγής σημάτων των iNKT κυττάρων σε μοντέλα ανοσομεσολαβούμενης ηπατίδας. Παραθέτουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κινάση TPL2 είναι απαραίτητη για την iNKT TcR-μεσολαβούμενη ενεργοποίηση των πρωτεϊνικών σημάτων ERK και Akt που οδηγούν στην μεταγραφική ενεργοποίηση των ρυθμιστικών κυτταροκινών IL-4 και IFN-γ, η σύνθεση των οποίων εξαρτάται από την ενεργοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων JunB και NFAT. Σε συμφωνία με τα δεδομένα αυτά, αποδεικνύεται ότι η κινάση TPL2 έχει παθογόνες επιδράσεις στα πειραματικά μοντέλα ανοσομεσολαβούμενης ηπατίτιδας που μελετήθηκαν. Κατά συνέπεια, τα νέα ευρήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία αποσαφηνίζουν τον μηχανισμό ενεργοποίησης των iNKT κυττάρων με την σημαντική συμβολή της κινάσης TPL2 η οποία ταυτόχρονα αναδεικνύεται ως ένα πολλά υποσχόμενος στόχος για την διαχείριση των ασθενειών του ήπατος. Πιλοτικά πειράματα επίσης πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να αναλυθεί η λειτουργική σημασία της κινάσης TPL2 στους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος που μεσολαβούν στην πρόκληση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της λειτουργικής σημασίας και του βιολογικού ρόλου της κινάσης TPL2 στη φλεγμονο-επαγόμενη νεοπλασία του ήπατος. Ωστόσο τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων δεν ήταν ενθαρρυντικά οπότε και οι σχετικές πειραματικές διαδικασίες δεν συνεχίστηκαν.

Λέξεις κλειδιά

κινάση Tpl2, χρόνια φλεγμονή, καρκίνος

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) 1st summer school in inflammation and Cancer, 2010, Fodele, Crete, "The critical role of Tpl2 kinase in T-cell mediated liver injury, D. Virla and A.G. Eliopoulos, 09/2010

2) 3rd Summer School in Immunology, 2011, Spetses, :"The critical role of Tpl2 kinase in T/NKT-cell mediated liver injury, D. Virla and A.G. Eliopoulos, 06/2011

3) 6th International Symposium on CD1 and NKT cells, 2011, Chicago IL, USA, " The critical role of Tpl2 kinase in T/NKT-cell mediated liver injury", D. Virla, F. Oakley, DA Mann and A.G. Eliopoulos, 09/2011

4) Η εργασία που έχει προκύψει από την παρούσα διδακτορική διατριβή με τίτλο «TPL2 kinase is a crucial signaling factor and mediator of NKT effector cytokine expression in immune-mediated liver injury» έχει υποβληθεί στο διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Journal of Immunology. Ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και στην παρούσα φάση πραγματοποιούμε ορισμένα πειράματα ελέγχου (revisions) που έχουν ζητηθεί ώστε να υποβληθεί η εργασία στον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης οπότε και αναμένεται η τελική απάντηση από το περιοδικό.