Κοκονά Δέσποινα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Κοκονά Δέσποινα

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Θερμού Κυριακή

Μέλη Επιτροπής :

(1) Θερμού Κυριακή

(2) Πλαϊτάκης Ανδρέας

(3) Παπαχατζής Δημήτριος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 16/02/2011

Ημερομηνία Υποστήριξης Διδακτορικής Έρευνας : 11/09/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Η πλειοψηφία των προσεγγίσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για την αποτελεσματική θεραπεία σοβαρών αμφιβληστροειδοπαθειών στοχεύουν κυρίως στη νεοαγγείωση και όχι στον κυτταρικό θάνατο που προκαλείται από την ισχαιμία. Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διαλεύκανση της ενδεχόμενης νευροπροστατευτικής δράσης συνθετικών και ενδογενών κανναβινοειδών, καθώς και των αναστολέων καταβολισμού των τελευταίων, σε ένα in vivo μοντέλο AMPA διεγερσιτοξικότητας στον αμφιβληστροειδή τρωκτικών αλλά και οι μηχανισμοί που μεσολαβούν αυτές τις δράσεις.

 

Λέξεις κλειδιά

κανναβινοειδή, νευροπροστασία, αμφιβληστροειδική ισχαιμία

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1) Despina Kokona and Kyriaki Thermos. Synthetic cannabinoids protect the retina from AMPA-induced excitotoxicity in vivo. 8th FENS Forum of Neuroscience, Barcelona, Spain, 14-18 July 2012. (poster presentation).

2) Δέσποινα Κοκονά. Μελέτη της Νευροπροστατευτικής Δράσης των Κανναβινοειδών σε in vivo Μοντέλο AMPA Διεγερσιτοξικότητας στον Αμφιβληστροειδή Αρουραίου. Διημερίδα Ηρακλείτου ΙΙ, Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην υπηρεσία της έρευνας. Ηράκλειο Κρήτης, 4-5 Δεκεμβρίου 2012.

3) Despina Kokona, Alexandros Makriyannis and Kyriaki Thermos. The role of endogenous and synthetic cannabinoids in retinal neuroprotection against AMPA excitotoxicity (submitted)

4) D. Kokona, A. Zimmer and K. Thermos. 2-Arachidonoylglycerol protects the retina from AMPA excitotoxicity in vivo via the activation of CB1 receptor. Involvement of the PI3K/Akt signaling pathway. Society for Neuroscience (SfN), Washington, DC, USA, 15-19 November 2014 (poster presentation.

5) D. Kokona, A. Zimmer and K. Thermos. Synthetic and endogenous cannabinoids protect the retina from AMPA-induces excitotoxicity in vivo. 9th FENS Forum of Neuroscience, Milan, Italy, 5-9 July 2014 (poster presentation.

6) D. Kokona, A. Makriyannis, A. Zimmer and K. Thermos. Endogenous cannabinoids and the inhibitors of their metabolic enzymes protect the retina from AMPA-induced excitotoxicity in vivo. 8th Congress of the Hellenic Society for Basic and Clinical Pharmacology, Athens, 23-25 May 2014 (oral presentation). Received the 1st EPHAR award.

7) Kokona D, Thermos K. 2015. Synthetic and endogenous cannabinoids protect retinal neurons from AMPA excitotoxicity in vivo, via activation of CB1 receptors: Involvement of PI3K/Akt and MEK/ERK signaling pathways. Exp Eye Res.136, 45-58.