Ζαραγκούλιας Ανδρέας

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ζαραγκούλιας Ανδρέας

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Ο ρόλος του μεταγραφικού καταστολέα ERF κατά την ογκογένεση και την επιθηλιομεσενχυματική μετάβαση (ΕΜΤ)

Επιβλέποντες

Επιβλέπων Καθηγητής : Μαυροθαλασσίτης Γεώργιος

Μέλη Επιτροπής :

(1) Μαυροθαλασσίτης Γεώργιος

(2) Καρδάσης Δημήτριος

(3) Γαρίνης Γεώργιος

Στοιχεία Διατριβής

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας : 01/09/2009

Εκτιμώμενη Λήξη Διδακτορικής Έρευνας : 31/10/2015

Εγκεκριμένος Π/Υ: 45.000

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

μεταγραφικός καταστολέας, ERF, ογκογένεση, επιθηλιομεσενχυματική μετάβαση , ΕΜΤ

Παραδοτέα - Δημοσιεύσεις

1. Δημοσίευση:

Mol Biol Cell.  2012 Oct;23(19):3873-81. doi: 10.1091/mbc.E12-04-0276. Epub 2012 Aug 8.

Semaphorin-7a reverses the ERF-induced inhibition of EMT in Ras-dependent mouse mammary epithelial cells.

Allegra M , Zaragkoulias A , Vorgia E , Ioannou M , Litos G , Beug H , Mavrothalassitis G .

2. Αναρτημένη Ανακοίνωση:

63ο Παννελήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας κ Μοριακής Βιολογίας, 9-11 Νοεμβρίου 2012, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης

Semaphorin7a reverses the ERF-induced inhibition of EMT in Ras-dependent mouse mammary epithelial cells

Allegra M., Zaragkoulias A., Vorgia E., Ioannou M., Litos G., Beug H. and Mavrothalassitis G.

3. Δημοσίευση: Nat Genet. 2013 Mar;45(3):308-13. doi: 10.1038/ng.2539. Epub 2013 Jan 27. Reduced dosage of ERF causes complex craniosynostosis in humans and mice and links ERK1/2 signaling to regulation of osteogenesis. Twigg SR, Vorgia E, McGowan SJ, Peraki I, Fenwick AL, Sharma VP, Allegra M, Zaragkoulias A, Sadighi Akha E, Knight SJ, Lord H, Lester T, Izatt L, Lampe AK,Mohammed SN, Stewart FJ, Verloes A, Wilson LC, Healy C, Sharpe PT, Hammond P, Hughes J, Taylor S, Johnson D, Wall SA, Mavrothalassitis G, Wilkie AO. Clinical Genetics Group, Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, Oxford, UK.